Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Společenská odpovědnost

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (CSO) ideově vychází z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – dále jen CSR) a je určena pro subjekty podnikatelského sektoru, veřejného sektoru a obce Moravskoslezského kraje v různých kategoriích.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only" (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P"- „People-Planet-Profit" (lidé-planeta-zisk).

Naší organizaci bylo uděleno čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2013, 2014, 2015, 2016.

Za rok 2017 jsme získali 1. místo za společenskou odpovědnost, které udělil hejtman Moravskoslezského kraje.