Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Dobrovolnictví

Dobrovolnickou službu v Domově Vesna, příspěvkové organizaci zprostředkovává a zajišťuje Dobrovolnické centrum ADRA Havířov.

Hlavní třída 2/4
736 01  Havířov-Město
Telefon:  +420 732 509 400
Email: hana.cadova@adra.cz

Domov Vesna, příspěvková organizace má s Dobrovolnickým centrem ADRA Havířov uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

- Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)
 

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby:


Koordinátorem pro dobrovolnickou činnost v Domově Vesna, příspěvkové organizaci je Gabriela Zmudová, tel: 720 073 583, e-mail gabriela.zmudova@adra.cz

Kontaktní osobou pro vykonávání dobrovolnické činnosti v Domově Vesna, příspěvkové organizaci je Bc. Jana Mašlonková, tel. 596 511 975 (ústředna), e-mail: socialni@domovvesna.cz

Vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Havířov, Mgr. Hana Čadová, tel. 732 509 400, e-mail: hana.cadova@adra.cz

Kodex dobrovolníka 

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvery.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem".
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.