Přihlášení

   host (nepřihlášen)

Kvalita

Nahoru

Bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace by měl být samozřejmostí u všech poskytovatelů služeb sociální péče, kteří chtějí poskytovat službu kvalitně a vytvářet podmínky pro kvalitní život svých uživatelů. Zejména u osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří trpí demencí je Bazální stimulace zásadním předpokladem pro kvalitní péči. I naše zařízení využívá tohoto konceptu a má již spousty proškolených zaměstnanců. Při péči a podpoře našich uživatelů v tomto směru zajišťujeme i školení našich zaměstnanců. Ostatní neproškolený personál seznamujeme s konceptem a prvky Bazální stimulace tak, abychom poskytovali jednotnou péči. 

Ve dnech 10. – 11. 11. 2022 jsme prošli supervizí, na jejíž základě nám byl udělen certifikát  PRACOVIŠTĚ VYUŽÍVAJÍCÍ KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE V PÉČI O KLIENTY.

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, jenž podporuje komunikaci, vnímání a pohybové schopnosti člověka. Jedná se o ošetřovatelskou péči, která se využívá u osob se změnami v oblasti hybnosti a vnímání. U člověka dochází vlivem úrazu mozku, nemoci, demence, nebo třeba dlouhodobého upoutání na lůžko ke změně vnímání vlastního těla. Tato změna se projevuje ztrátou představy o vlastním těle, jako celku, nebo o jeho jednotlivých částech. Důsledkem toho je slábnoucí uvědomování si vlastní osoby, což přirozeně vede k nejistotě, úzkosti, depresi, nebo k agresi.  Každý člověk vnímá pomocí smyslů a smyslových orgánů. Podněcováním základních smyslů se snažíme, aby uživatel alespoň částečně vnímal své tělo, okolí, popřípadě aby se nám alespoň částečně podařilo navázat s ním jednoduchou komunikaci. Prvky Bazální stimulace využíváme zejména u uživatelů nepohyblivých, nebo se změnami v hybnosti. Dále pak u uživatelů s demencí, po cévní mozkové příhodě, nebo v terminálním stádiu nemoci.  Díky tomuto způsobu péče můžeme lépe pochopit potřeby uživatele, zmírnit jeho bolest, nebo zlepšit spánek. Péče dle tohoto konceptu nám tak napomáhá k celkovému zlepšení stavu uživatele.

Mezi prvky Bazální stimulace, které využíváme v našem zařízení, patří somatická stimulace. Jejím základem je dotek, který by měl být klidný, pevný, zřetelný, ale zároveň přiměřený. Takové doteky poskytují uživateli jistotu, umožňují orientaci a navozují příjemný pocit bezpečí. Při manipulaci s uživatelem a při dotecích se snažíme minimalizovat pro uživatele nepříjemné úkony a proto sledujeme nejen jeho chování, ale i neverbální komunikaci, jako jsou například výrazy tváře, gesta, nebo svalové napětí či pravidelnost dýchání. Pozorně sledujeme uživatele, na co nejlépe reaguje, co je mu příjemné. Necílené a nečekané doteky vyvolávají pocity strachu a nejistoty, také mohou uživatele vylekat, přicházejí-li nečekaně. Z toho důvodu u osob se sníženým stupněm vnímání stanovujeme iniciální dotek. Dáváme jím uživateli najevo, kdy naše přítomnost a činnost u něj začíná a kdy končí. Místo iniciálního doteku je u uživatele voleno individuálně na základě biografie, zpravidla se jedná o rameno. Důležité pro naplánování odpovídající péče je nastavení dobré spolupráce s rodinou a přáteli, kteří nám pomáhají i s tvorbou biografické anamnézy svých blízkých. Iniciální dotek máme spolu s oslovením zaznamenán a umístěn na viditelném místě u lůžka uživatele a využívají jej všichni naši pracovníci a členové rodiny..Dále ze somatické stimulace využíváme masáž těla. A to buď celkovou či částečnou zklidňující koupel, povzbuzující masáž horních či dolních končetin, masáž stimulující dýchání a polohování, Při polohování využíváme polohu hnízdoa mumie, které navozují pocity bezpečí a jistoty. Také zprostředkovávají uživateli vjemy z jeho těla a celkově mu umožňují vnímat hranice vlastního těla. Nedílnou součástí je mikropolohování, kdy za pomoci polohovacích pomůcek, vyrobených přímo na míru nebo např. srolovaných ručníků, provádíme malé změny polohy. Polohováním také stimulujeme vestibulární aparát, tedy smyslově rovnovážné ústrojí. Také používáme asistovanou péči, která spočívá v tom, že přidržujeme uživateli ruku a vedeme ji, aby si mohl například obličej umýt svou rukou.

Nedílnou součástí je diametrální stimulace, při které využíváme suché teplo a pomocí nahřívání a stimulace se daří u spastických končetin dosáhnout uvolnění.

Neurofyziologickou stimulací pomáháme uživatelům po cévní mozkové příhodě, aby si uvědomili svou postiženou stranu.

Koncept Bazální stimulace se snaží použít vše, co se dá využít z dřívějšího a běžného života uživatele. Čerpá z jeho každodenních zvyklostí, zájmů, oblíbených pokrmů či nápojů. Čerpá také z neoblíbených činností atd., kterým se snažíme následně vyhnout.

 V péči o uživatele využíváme také nástavbové prvky Bazální stimulace. Ke zrakové stimulaci se snažíme zajistit podnětné prostředí. Své pokoje mívají uživatelé vybavené fotografiemi, květinami, obrázky, oblíbenými polštářky, hrnečky a někteří uživatelé mají také své oblíbené povlečení. Okolo sebe mají předměty, na které jsou zvyklí, a které v nich vyvolávají pocit bezpečí a jistoty. Na pokojí mohou mít svou televizi, kde jim pouštíme jejich oblíbené pořady. Sluchovou stimulaci povzbuzujeme nejen pomocí rozhovoru, četby, vyprávěním, ale také za pomoci poslechu oblíbené hudby. Ke sluchové stimulaci využíváme také muzikoterapii.

Velmi úzce spolu souvisí i chuťová a čichová stimulace. U chuťové stimulace stimulujeme rty a chuťové buňky uživatele podáváním kousků oblíbeného jídla nebo mixovaného jídla podávaného po lžičkách. Využíváme také oblíbené nápoje, ať už se jedná o čaj, džus, kávu, vaječný likér a jiné. Vůní oblíbeného ovoce, jídla či nápoje také stimulujeme paměťové dráhy člověka a mohou mu mohou připomenout různé situace nebo období. Například Vánoce, Velikonoce a vyvolat tak pozitivní vzpomínky. K čichové stimulaci také využíváme oblíbené vůně, například kosmetiky nebo rostlin. Hmatovou stimulaci podporujeme vkládáním předmětů do rukou uživatele. Také předměty denního života jako osobní hygieny (žínka, mýdlo, kartáček, hřeben), stravování (lžíce, příbor, hrníček…) či předměty spojené se zaměstnáním a zájmy. Jsou to předměty oblíbené a uživatelům známé.

Všechny stimulace základních smyslů jsou u našich uživatelů individuální a vycházejí z jejich života. To znamená, že u každého pracujeme s tím, jaké informace se nám podaří získat. Soustředíme se na to, co má uživatel rád, jaké má zájmy, které jsou jeho oblíbené vůně, co mu chutná, zda má rád hudbu. Také jestli je levák či pravák, jakou teplotu vody preferuje při koupeli, jestli spí rád při otevřeném či zavřeném okně a spoustu dalších a dalších poznatků, ze kterých čerpáme. Také dřívější zaměstnání a zájmy hrají velkou roli. Snažíme se zohlednit jedinečnost každého uživatele s ohledem na jeho historii, zkušenosti, schopnosti, věk a zdravotní stav.

Není lepšího pocitu při této práci, než vidět rozzářené oči našich uživatelů, kteří mají důvěru v personál, který o ně citlivě a s láskou pečuje.

Venglářová Magdaléna – garant Bazální stimulace

 

  
GALERIE Bazální stimulace
 
 
 
 
GALERIE Certifikát