consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss savvy watch fake.by far the world's most sophisticated watchmaking skill is preserved in swiss evisu 1216 men fashion shorts. Domov Vesna- GDPR

Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

GDPR

Informační memorandum k GDPR (General Data Protection Regulation)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016

Uživatel osobních údajů

Uživatelem osobních údajů jsou zaměstnanci používající spravované osobní údaje k plnění svých pracovních povinností

Metodik:

Metodik osobních údajů je jmenován ředitelem Domova Vesna a představuje konkrétní osobu zodpovědnou za plnění těchto úkolů:
 • poskytování informací a poradenství v oblasti GDPR,
 • monitorování souladu se směrnicí domova a nařízením GDPR,
 • vedení centrální evidence zpracování osobních údajů a její aktualizaci,
 • zajištění pravidelného testování, posuzování a hodnocení v oblasti
ochrany osobních údajů,
 • zajištění monitoringu legislativních změn,
 • spolupráce s dozorovým orgánem,
 • je kontaktním místem pro dozorový úřad,
 • je kontaktním místem pro subjekty údajů
 • subjekty se na Metodika mohou obracet ve všech záležitostech související se zpracováním jejich osobních údajů.
Určený pověřenec

Kontakt:
Bc. Andrea Klusová
poverenec@muor.cz
telefon: 596 581 174

Městský úřad Orlová
Osvobození 796,
735 14
Orlová 4
telefon: 596 581 111

Účel a zákonnost zpracování osobních údajů:
 • plnění či uzavření smlouvy, 
 • právní povinnost,
 • právní povinnost, 
 • životně důležitý zájem,
 • životně důležitý zájem,
 • veřejný zájem
 • výkon veřejné moci,
 • oprávněný zájem,
 • souhlas.

Příjemce osobních údajů:

Jsou instituce, které osobní data od Správce přijímají: např. zřizovatel, kraj, MPSV, atd.

Doba zpracování osobních údajů:
 • po dobu vykonávaní pracovní činnosti zaměstnance, po dobu ubytování uživatele,
 • po dobu definovanou příslušnou legislativou,
 • po dobu odebrání souhlasu.
Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů může uplatnit práva na:
 • přístup k osobním údajům,
 • opravu a výmaz osobních údajů
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • přenositelnost osobních údajů,
 • vznesení námitky.
Směrnice GDPR je součástí vnitřních dokumentů Domova Vesna p. o.