Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Schválené dotační tituly

2023

Symboly kraje | Moravskoslezský kraj |

 
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Projekt -  Protipožární dveře k zajištění bezpečnosti seniorů

Rozšířením otvorů k vsazení zárubní a širších protipožárních dveří, které budou splňovat veškeré protipožární parametry, bude zajištěná bezpečnost a ochrana nejen seniorů, ale i zaměstnanců a návštěv v domově.  Takovéto dveře budou mít svou nenahraditelnou funkci.

Úkolem protipožárních dveří je zamezit šíření případného požáru do dalších chodeb a zajistit tak maximální ochranu zdraví i majetku seniorů. Vyhovují normám, které stanovuje zákon pro rozdělení požárních úseků pro zvýšenou bezpečnost.

 

Projekt byl schválen ve výši 404 000,-

 


2022

 
 Symboly kraje | Moravskoslezský kraj |
 
 
       Tísňový systém pro seniory 
       Výše dotace: 562 000,-
 

     Projekt vychází především z poslání a zásad domova – poskytnout seniorům pomoc, podporu, pocit bezpečí při zajištění důstojného způsobu života.  Instalací tísňového systému zajistíme bezpečnost našich seniorů a zabráníme tak nejistotě a obavám o život.


2021

Nové kontakty Nadace OKD | Novinky | Nadace OKD ♥ Život má mít hloubku…


Nadace OKD - Vybavení koupelen pro seniory

Schválený příspěvek: 25 000,-

V domově se snažíme, aby prostředí, ve kterém žijí naši senioři bylo co nejpříjemnější a péče o naše seniory byla kvalitní a vysoce profesionální. V poslední době je péče v domově náročnější a vyžaduje si i náročnější vybavení na udržení kvalitní péče. Již zastaralé vybavení je nedostačující a zakoupením vybavení do koupelen nám pomohou nejen v usnadnění naší práce, ale také senioři se budou cítit lépe. 


2020
  
Vítkovice Steel – Bazální stimulace pomáhá seniorům VÍTKOVICE STEEL a.s. | LinkedIn

Požadovaná dotace: 137 987,- Kč. 

Tento projekt je zaměřený na Bazální stimulaci, což znamená umět využít u seniora v dané situaci všech prvků komunikačních kanálů, vhodně je zvolit, rozpoznat reakci seniora a umět na ni reagovat. Komunikace v práci ošetřovatelského personálu by měla být vědomá, záměrná a sloužit ke sdělování informací a také k získání důvěry seniora.

Vy rozhodujete, my pomáháme - Home | Facebook
Tesco  -
Senioři udržují krok s novými technologiemi   

Požadovaná častka: 30 000,-  

pořízení Sentable (mobilní dotykový stůl). Našim záměrem je neustále vytvářet podnětné prostředí, kterým nabídneme možnost se setkávat s novými poznatky a informacemi. Našim záměrem je také procvičování paměťových schopností našich seniorů (procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti), což je důležité pro seniory s demencí.


2019

Nadace TescoVy rozhodujete, my pomáháme   Vy rozhodujete, my pomáháme - Home | Facebook
Schváleno v částečném rozsahu – 10 000,-

Cílem projektu bylo poskytnout našim seniorům hudební vybavení pro terapie a společenské akce. U hudebních terapií se senioři dokáží uvolnit a relaxovat (např. karaoke). Našim záměrem je posilování pozitivních emocí a posílení sociální adaptace u našich seniorů. V rámci projektu chceme uspořádat také hudební koncert. Projektem chceme nejen vybavit naši technickou základnu o vybavení (mikrofony, reproduktory), které je potřebné pro kvalitní zážitek našich seniorů, ale i seniorů z okolních domovů či klubů v rámci společenských akcí (ples, cukrárna, besedy, přednášky, koncerty).

 


Symboly kraje | Moravskoslezský kraj |

MSK - Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím  
Schváleno v plném rozsahu – 768 000,-   
Dotace byla jen částečně využita - 227 424,-  


- V současné době domov disponuje v celém objektu protipožárními dveřmi, výjimkou dvou pater jsou všechny dveře původní z výstavby objektu, tudíž již nevyhovující. V minulém roce v domově proběhla rekonstrukce dvou podlaží, kdy dveře byly vyměněny za nové, a také byly rozšířeny vstupní otvory pro výjezd polohovacích postelí z oddělení, což vyplývá z HZS a následných protipožárních nařízení. Tyto křídlové dveře, které se také nacházejí i v přízemí, kterými procházejí klienti, se staly velkou překážkou a to z důvodu těžkosti otvírání.


 Symboly kraje | Moravskoslezský kraj |

MSK - Nová image o krok blíže ke kvalitě   

Schváleno v plném rozsahu – 31 300,-


V současné době domov spravuje webovou stránku, která již není kompatibilní s novými technologiemi, tudíž má omezený přístup pro zájemce o službu. Webové stránky jsou spravovány vedoucí sociálního úseku, která zajišťuje vkládání veškerých dokumentů, aktualit, článků. Současné letáky domova potřebují aktualizovat v rámci dvou poskytovaných služeb, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.


 

ČSOB pomáhá regionům - projekt "Psí láska"  

Schváleno – 37 623,-

zaměřený na canisterapii, tedy terapeutické působení na klienta s vydatnou pomocí speciálně vycvičených psů. Díky hlasům veřejnosti jsme získali divokou kartu, a tak budeme moci našim uživatelům nabídnout i letos tuto formu terapie.


 

Nadace OKD - Ve stínu stromů    Nové kontakty Nadace OKD | Novinky | Nadace OKD ♥ Život má mít hloubku…

Schváleno – 40 000,-

 cílem projektu je podpořit a zpříjemnit každý den seniorům, především v letních dnech vybudováním letního zázemí, kde bude stinné místo pro seniory.


 

2018

Bonatrans 

Užitečné pomůcky pro seniory  Týmová práce a její zavádění do praxe v spoločnosti Bonatrans Group, a.s. | IPA Slovakia

Přiznaná dotace: 10 000,-

Z důvodu oslabení paměťových schopností našich seniorů, jsme pomocí realizace tohoto projektu umožnili seniorům lépe se orientovat v čase, období, dnech.  Zakoupením těchto pomůcek byla posílena orientace a motorika větší části našich seniorů.

Z projektu bylo zakoupeno:

Dřevěný kalendář (7x)                                

Akupresurní podložka                                  

Modelovací hmota (3Splněná přání seniorům  Domov pro seniory Podbořany

Získaná částka: 9807,- 

Pro seniory je dotek a stimulace smyslů jedním ze základních prvků komunikace. Proto by v Domově Vesna rádi zavedli koncept bazální stimulace, který by kombinovali s masážemi a polohovacími metodami. K tomu ale potřebují speciální stimulující pomůcky, jakými jsou například protiskluzové podložky, dotekové rukavice, masážní kartáčky, taktilní trubice, vibrační polštáře a další. Díky této terapii jsou stimulovány smyslové orgány, a senioři tak dokáží lépe vnímat nejen své okolí, ale také sami sebe. Důstojné zázemí pro pracovníky a seniory  Symboly kraje | Moravskoslezský kraj |

Získaná částka: 
84 745,-

Zázemí, které mají pracovníci k dispozici nyní je nevyhovující z důvodu absence sociální zařízení. Sociální zařízení se nachází pouze v přízemí u šaten. Rekonstrukcí nového sociálního zázemí, získají zaměstnanci, ale i senioři možnost důstojného zázemí se sociálním zařízením. 


2017


 
Moravskosleszký kraj - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017- "HUDBA JAKO KOŘENÍ ŽIVOTA"

VÝŠE DOTACE: 33 200,- Kč
 
 
Moravskosleszký kraj - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017- "HUDBA JAKO KOŘENÍ ŽIVOTA"

VÝŠE DOTACE: 33 200,- Kč
 
  Nadační příspěvek OKD: BABIČČINA TERAPEUTICKÁ ZAHRÁDKA

VÝŠE DOTACE: 47 000,-

  Příspěvek z veřejné sbírky Fórum dárců: NOVÁ ENERGIE A RELAXACE PRO SENIORY

VÝŠE DOTACE: 43 000 Kč, –

2016


 
Město Orlová -Podzimní oslava vína

VÝŠE DOTACE: 5 000,- Kč
 
  Senioři udržují krok a spojení s novými technologiemi
Výše dotace: 40 000,-

Domov Vesna děkuje Nadaci OKD
Domov Vesna děkuje Nadaci OKD za poskytnutou dotaci v rámci projektu „Senioři udržují krok a spojení s novými technologiemi". Nadace OKD přispělo částkou 40. 000,- na pořízení interaktivní tabule pro naše seniory.V současné době využívají naši senioři počítače a mobilní telefony. Proto jsme jim chtěli rozšířit obzor, používáním interaktivní tabule a naučili seniory s ní pracovat. Nové technologie přispívají k lepší orientaci v moderních technologiích, znalosti dění ve společnosti, ale především podporují posilování a trénink paměti. Našim záměrem je neustále vytvářet podnětné prostředí, kterým nabídneme možnost se setkávat s novými poznatky a informacemi. Interaktivní tabule bude sloužit i jako podpůrný prostředek ke vzdělávání zaměstnanců.
  SMO Orlová
Chůzí ke zdravému pohybu
Výše dotace: 2 000,-


Výstupem tohoto projektu je zlepšení kvality života seniorů v našem domově. Zakoupením těchto pomůcek především zlepšilo motoriku a usnadnilo cvičení v přirozeném prostředí, a tím, že senioři mohou cvičit na svých pokojích.

Cílem projektu bylo zlepšení materiálně technického vybavení poskytované služby v Domově Vesna p. o. a vytvoření speciálně vybavených pokojů ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče.

Byl zakoupen 1 motorizovaný cvičný pedál a 1 rehabilitační šlapadlo. Tyto rehabilitační pomůcky jsou denně využívány našimi uživateli. Pomůcky využívá dle rehabilitačního plánu 75 uživatelů během jednoho měsíce.2015


  Oslava 25. výročí Domova Vesna

Výše dotace: 8 000,-
  Kreativita, aktivita a duševní pohoda v každém věku

Výše dotace: 95 360,-

  Reminiscenční místnost – místo pro vzpomínky

Výše dotace: 47 675,-


28. 6. 2016 byla slavnostně otevřena terapeutická "reminiscenční místnost" (tzv. vzpomínková). Tuto místnost jsme měli možnost vytvořit za podpory Nadačního fondu Vítkovice Steel, který přispěl částkou 47.675,- Kč. Otevření reminiscenční místnosti proběhlo za přítomnosti starosty města Orlová Ing. Tomáše Kučy, místostarostky města Orlová Mgr. Bc. Renaty Potyšové a koordinátorky sociálních služeb města Orlová Mgr. Jiřiny Lízalové.

Za tento dar chceme poděkovat a také i za možnost stále zkvalitňovat interiéry pro naše seniory.

2014


  Slavnosti vína

Výše dotace: 6 000,-
  Nevšední smyslový zážitek
Výše dotace: 100 000,-  

Zvyšování kvality ošetřovatelské péče
Výše dotace: 165 250,-  

Splněná přání seniorům
Vzpomínka na mládí – kdo si hraje nesmutní
še dotace: 14 890,-
  Bezbariérové společenské místnosti pro uživatele

Výše dotace: 160 400,-2013


  Vinný podzim

Výše dotace: 6 000,-
  Úsporná opatření spojené s likvidací odpadů

Výše dotace: 150 000,-