Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Financování

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V roce 2022 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 

 
  1. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                       17 523 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                     2 344 000,00 Kč
       Celkem                                                            19 867 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                           8 896 000,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                        1 449 000,00  Kč
      Celkem                                                                10 345 000,00 Kč
 
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
     Havířov                                                                    27 000,00 Kč
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
     Petřvald                                                                   30 000,00 Kč
     Bohumín                                                                                     Kč
     Obec Dětmarovice                                               10 000,00 Kč
     Celkem                                                                    117 000,00 Kč

 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                    53 465,00 Kč
      Obec Dolní Lutyně                                                                                             15 000,00 Kč
      Celkem                                                                                                                68 465,00 Kč

 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek          29 749,49 Kč
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                   26 489,00 Kč
      Dodavatelé potravin (SEMAG, spol. s.r.o., ANDRA, Beskyd Fryčovice, a.s.
      Bidfood Czech Republic s. r. o., CBA NUGET s. r. o., Keška-FM s. r. o.         
      potraviny, občerstvení                                                                                            12 256,72 Kč
      
 
 
V roce 2021 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 
 
 
  1. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                       22 505 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                     2 818 000,00 Kč
       Celkem                                                            25 323 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                           8 895 484,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                        1 449 106,00  Kč
      Celkem                                                                10 344 590,00 Kč
 
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
     Havířov                                                                    40 000,00 Kč
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
     Petřvald                                                                   30 000,00 Kč
     Bohumín                                                                  10 000,00 Kč
 
 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                    96 326,00 Kč
      Dolní Lutyně                                                                                                        15 000,00 Kč

 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek          112 790,65 Kč
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                    58 254,09 Kč
      Dodavatelé potravin (SEMAG, spol. s.r.o., ANDRA, Beskyd Fryčovice, a.s.
      Bidfood Czech Republic s. r. o., CBA NUGET s. r. o., Keška-FM s. r. o.         
      potraviny, občerstvení                                                                                            16 993,89 Kč
      Szabová Hana - zahradní stan                                                                              5 799,00 Kč 

      ČSOB pomáhá regionům
      projekt "Psí láska"                                                                 37 535,00 Kč
 
      Nadační fond TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme      
      projekt s názvem "Zábavou proti samotě"                    20 000,00 Kč
 
      Nadace OKD
      projekt s názvem "Vybavení koupelen pro seniory"    25 000,00 Kč

 
 6.  Dotace ze státního rozpočtu
 
      MPSV
      Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti  
      s epidemií COVID-19
      Domov pro seniory                                                                  4 551 341, 00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                                                 568 824,00 Kč
      Celkem                                                                                       5 120 165,00 Kč
 
      Dotace ze státního rozpočtu na financování vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií 
      COVID- 19 (Program podpory E)  
      Domov pro seniory                                                                    2 516 783,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                                                    182 062,00 Kč
      Celkem                                                                                        2 698 845,00 Kč 
 
 
 
 
V roce 2020 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 

 

Moravskoslezský kraj                                                                                                                                        

Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu                                                                                                      

Domov pro seniory                                                                                   14 832 000,00 Kč            

Domov se zvláštním  režimem                                                               2 258 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                         17 090 000,00 Kč            

                                                                                                       

Dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK                                                 

Elektromechanické pohony                                                                                   227 424,00 Kč  

                                                                                                      

Zřizovatel                                                                                                   

                                                                                                      

Příspěvek zřizovatele na provoz                                                                                        

Domov pro seniory                                                                                                  6 280 000,00 Kč              

Domov se zvláštním  režimem                                                                              1 315 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                                       7 595 000,00 Kč              

                                                                                                      

Finanční dar                                                                                              

na provoz sociálních služeb na území města Orlová                                       66 000,00 Kč     

                                                                                                      

Dotace z rozpočtu Územně samosprávných celků                                                                                                     

                                                                                                      

Havířov                                                                                                                       40 000,00 Kč     

Karviná                                                                                                                       45 000,00 Kč     

Petřvald                                                                                                                      35 000,00 Kč     

Bohumín                                                                                                                     10 000,00 Kč     

                                                                                                      

Finanční dary                                                                                            

                                                                                                      

Essity Czech Republic s.r.o - finanční bonusy za zn. TENA                             106 513,00 Kč  

Dolní Lutyně                                                                                                              15 000,00 Kč     

Andra, rozvoz ovoce a zeleniny                                                                            6 860,00 Kč       

Bezpečná země                                                                                                        5 000,00 Kč       

Fyzické osoby                                                                                                           22 000,00 Kč     

                                                                                                      

Věcné dary                                                                                                

                                                                                                      

Dentimed s.r.o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek            127 731,85 Kč  

Česká lékárna HOLDING, a.s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                   37 288,83 Kč     

SMERO, spol. s r.o. - BIO roušky                                                                           2 216,22 Kč       

Teva Czech Industries s.r.o. - dezinfekce rukou                                               7 425,00 Kč       

Nadace Charty 77 - tablety                                                                                   11 771,38 Kč     

Sociální služby města Orlová - drobný majetek                                               98 372,10 Kč     

MW-Dias a.s. - drobné zboží                                                                                 2 846,00 Kč       

Dodavatelé potravin (SEMAG,spol. s r.o., GREX service, s.r.o., Made Group, a.s.) - potraviny, občerstvení                                                                                                                5 262,07 Kč       

 

 

Dotace ze státního rozpočtu                                                                                                            

                                                                                                                     

MPSV                                                                                                          

Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách              

v souvislosti s epidemií COVID-19                                                                                                                   

Domov pro seniory                                                                                   2 022 227 Kč                    

Domov se zvláštním  režimem                                                               259 644 Kč                       

Celkem                                                                                                         2 281 871 Kč                    

                                                                                                                     

Dotace ze státního rozpočtu na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci

zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 V (Program podpory E)                                                                                                                     

Domov pro seniory                                                                                   434 257 Kč                       

Domov se zvláštním  režimem                                                               62 200 Kč                         

Celkem                                                                                                         496 457 Kč                       

                                                                                                                     

Dotace ze státního rozpočtu na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci

zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 - 2. kolo (Program podpory E)                                                                                                        

Domov pro seniory                                                                                   412 909 Kč                       

Domov se zvláštním  režimem                                                               39 812 Kč                         

Celkem                                                                                                         452 721 Kč