Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Financování

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V roce 2023 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 

 
  1. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                       27 351 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                     3 121 000,00 Kč
       Celkem                                                                  30 472 000,00 Kč
 
Dotace z rozpočtu MSK v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2023 - projekt "Protipožární dveře k zajištění bezpečnosti seniorů".
 
Poskytnutá  výše dotace ve výši                            404 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                           9 907 000,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                        1 537 000,00  Kč
      Celkem                                                                       11 444 000,00 Kč
   
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
     Havířov                                                                    34 000,00 Kč
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
     Petřvald                                                                   25 000,00 Kč
     Bohumín                                                                    6 000,00 Kč
     Obec Dětmarovice                                               20 000,00 Kč
     Celkem                                                                         135 000,00 Kč

 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                      65 377,00 Kč
      Obec Dolní Lutyně                                                                                               15 000,00 Kč
      Prisima, spol. s r. o.                                                                                                2 000,00 Kč
      fyzické osoby                                                                                                        16 000,00 Kč
      Celkem                                                                                                                               98 377,00 Kč

 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o. - bonusy - zdravotnický materiál, drogistické                    18 514,32 Kč
      zboží, drobný majetek          
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                   40 466,43 Kč
      Dodavatelé potravin (SEMAG, spol. s.r.o., ANDRA, Beskyd Fryčovice, 
      Bidfood Czech Republic s. r. o., CBA NUGET s. r. o., HVĚZDA Delikates,         
       s. r. o., Keška-FM s. r. o. potraviny, občerstvení                                                 61 777,99 Kč
      
   
      celkem                                                                                                                                       80 292,31 Kč
                                                  
      
 
 
V roce 2021 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 
 
 
  1. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                       22 505 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                     2 818 000,00 Kč
       Celkem                                                            25 323 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                           8 895 484,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                        1 449 106,00  Kč
      Celkem                                                                10 344 590,00 Kč
 
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
     Havířov                                                                    40 000,00 Kč
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
     Petřvald                                                                   30 000,00 Kč
     Bohumín                                                                  10 000,00 Kč
 
 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                    96 326,00 Kč
      Dolní Lutyně                                                                                                        15 000,00 Kč

 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek          112 790,65 Kč
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                    58 254,09 Kč
      Dodavatelé potravin (SEMAG, spol. s.r.o., ANDRA, Beskyd Fryčovice, a.s.
      Bidfood Czech Republic s. r. o., CBA NUGET s. r. o., Keška-FM s. r. o.         
      potraviny, občerstvení                                                                                            16 993,89 Kč
      Szabová Hana - zahradní stan                                                                              5 799,00 Kč 

      ČSOB pomáhá regionům
      projekt "Psí láska"                                                                 37 535,00 Kč
 
      Nadační fond TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme      
      projekt s názvem "Zábavou proti samotě"                    20 000,00 Kč
 
      Nadace OKD
      projekt s názvem "Vybavení koupelen pro seniory"    25 000,00 Kč

 
 6.  Dotace ze státního rozpočtu
 
      MPSV
      Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti  
      s epidemií COVID-19
      Domov pro seniory                                                                  4 551 341, 00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                                                 568 824,00 Kč
      Celkem                                                                                       5 120 165,00 Kč
 
      Dotace ze státního rozpočtu na financování vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií 
      COVID- 19 (Program podpory E)  
      Domov pro seniory                                                                    2 516 783,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                                                    182 062,00 Kč
      Celkem                                                                                        2 698 845,00 Kč 
 
 
 
 
V roce 2020 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 

 

Moravskoslezský kraj                                                                                                                                        

Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu                                                                                                      

Domov pro seniory                                                                                   14 832 000,00 Kč            

Domov se zvláštním  režimem                                                               2 258 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                         17 090 000,00 Kč            

                                                                                                       

Dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK                                                 

Elektromechanické pohony                                                                                   227 424,00 Kč  

                                                                                                      

Zřizovatel                                                                                                   

                                                                                                      

Příspěvek zřizovatele na provoz                                                                                        

Domov pro seniory                                                                                                  6 280 000,00 Kč              

Domov se zvláštním  režimem                                                                              1 315 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                                       7 595 000,00 Kč              

                                                                                                      

Finanční dar                                                                                              

na provoz sociálních služeb na území města Orlová                                       66 000,00 Kč     

                                                                                                      

Dotace z rozpočtu Územně samosprávných celků                                                                                                     

                                                                                                      

Havířov                                                                                                                       40 000,00 Kč     

Karviná                                                                                                                       45 000,00 Kč     

Petřvald                                                                                                                      35 000,00 Kč     

Bohumín                                                                                                                     10 000,00 Kč     

                                                                                                      

Finanční dary                                                                                            

                                                                                                      

Essity Czech Republic s.r.o - finanční bonusy za zn. TENA                             106 513,00 Kč  

Dolní Lutyně                                                                                                              15 000,00 Kč     

Andra, rozvoz ovoce a zeleniny                                                                            6 860,00 Kč       

Bezpečná země                                                                                                        5 000,00 Kč       

Fyzické osoby                                                                                                           22 000,00 Kč     

                                                                                                      

Věcné dary                                                                                                

                                                                                                      

Dentimed s.r.o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek            127 731,85 Kč  

Česká lékárna HOLDING, a.s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                   37 288,83 Kč     

SMERO, spol. s r.o. - BIO roušky                                                                           2 216,22 Kč       

Teva Czech Industries s.r.o. - dezinfekce rukou                                               7 425,00 Kč       

Nadace Charty 77 - tablety                                                                                   11 771,38 Kč     

Sociální služby města Orlová - drobný majetek                                               98 372,10 Kč     

MW-Dias a.s. - drobné zboží                                                                                 2 846,00 Kč       

Dodavatelé potravin (SEMAG,spol. s r.o., GREX service, s.r.o., Made Group, a.s.) - potraviny, občerstvení                                                                                                                5 262,07 Kč       

 

 

Dotace ze státního rozpočtu                                                                                                            

                                                                                                                     

MPSV                                                                                                          

Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách              

v souvislosti s epidemií COVID-19                                                                                                                   

Domov pro seniory                                                                                   2 022 227 Kč                    

Domov se zvláštním  režimem                                                               259 644 Kč                       

Celkem                                                                                                         2 281 871 Kč                    

                                                                                                                     

Dotace ze státního rozpočtu na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci

zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 V (Program podpory E)                                                                                                                     

Domov pro seniory                                                                                   434 257 Kč                       

Domov se zvláštním  režimem                                                               62 200 Kč                         

Celkem                                                                                                         496 457 Kč