Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Odborné stáže

Zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb nabízíme možnost bezplatně absolvovat v našem zařízení jednodenní odbornou stáž v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stáž se realizuje na základě "Přihlášky" potvrzené zaměstnavatelem. Absolventům vydáváme potvrzení o vykonání odborné stáže.

Přihlášky o absolvování odborné stáže je možné podat:
  • Písemně na adresu zařízení: Domov Vesna, příspěvková organizace
                                            Kpt. Jaroše 999
                                            735 14 Orlová – Lutyně
  • Osobně na sekretariát nebo vedoucí sociálního úseku
  • Formou e-mailu na: sekretariat@domovvesna.cz, socialni1@domovvesna.cz 
Po přijetí přihlášky bude zájemce o stáž kontaktní osobou vyzván k osobnímu setkání, na kterém probíhá za přítomnosti koordinátorky přímé péče vstupní instruktáž.

Odbornou stáž lze také absolvovat i na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci při realizaci odborné stáže" mezi zařízeními poskytující sociální služby.

Kontaktní osobou odborných stáží je vedoucí sociálního úseku Mgr. Lenka Lapišová tel. 596 587 115, 731 442 805, e-mail: socialni1@domovvesna.cz.

(48kb)