+420 596 511 975-6
 sekretariat@domovvesna.cz

Financování

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V roce 2018 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 

 

 Druh služby     Výše dotace
 DOMOV PRO SENIORY  11.500 000,Kč
 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  2. 100. 000,- Kč
 
2. DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE: MĚSTO ORLOVÁ

 

 Samosprávní celek  Výše dotace
 MĚSTO ORLOVÁ  2. 448 000,- Kč


3. DOTACE Z ROZPOČTU ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 Samosprávní celek  Výše dotace
 Město Petřvald  32 400,-
 Statutární město Havířov  24.000,-
 Město Karviná  50 000,-
 Finanční dar Dolní Lutyně 15 000,- 

4. DOTACE ÚČELOVĚ NEURČENÉ

Bonatrans   10 000,-
MW DIAS  2 500,- 


 

Domov Vesna