+420 596 511 975-6
 sekretariat@domovvesna.cz

Financování

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V roce 2019 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 

 

 Druh služby     Výše dotace
 DOMOV PRO SENIORY  13.383 000,Kč
 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  2. 198. 000,- Kč
 


Moravskoslezský kraj v rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
     poskytovaných v MSK na rok 2019
Elektromechanické pohony 768 000,-
Nová image o krok blíže kvalitě  31 300,-

2. DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE: MĚSTO ORLOVÁ

 

 Samosprávní celek  Výše dotace
 MĚSTO ORLOVÁ - domov pro seniory

MĚSTO ORLOVÁ - domov se zvláštním režimem

 3. 793 000,- Kč

  1. 000 000,- Kč3. DOTACE Z ROZPOČTU ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 Samosprávní celek  Výše dotace
 Město Petřvald  35 200,-
 Statutární město Havířov  23.000,-
 Město Karviná  43 000,-
 Finanční dar Dolní Lutyně

 Město Bohumín

 20 000,- 

 15 000,-


4. DARY

Viadrus   10 000,-
Andra

Billa

 Dentimed

Fyzické osoby

 10 624,- 

 2 000,-

 5 000,-

 18 000,-5. Dotace

Nadační fond Vítkovice Steel 137 987,-
(Projekt Bazální stimulace pomáhá seniorům)

Nadace Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme          10 000,-
(Projekt Hudba pro radost)

Program ČSOB pomáhá regionům - Fórum dárců  37 535,-
(Projekt Psí láska pro seniory)

 

Domov Vesna