Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Financování

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V roce 2023 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 

 
  •  Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                         27 351 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                         3 121 000,00 Kč
       Celkem                                                                    30 472 000,00 Kč
 
  • Dotace z rozpočtu MSK v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2023 - projekt "Protipožární dveře k zajištění bezpečnosti seniorů".
       Poskytnutá dotace ve výši                            404 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                            9 907 000,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                         1 537 000,00  Kč
      Celkem                                                                       11 444 000,00 Kč
   
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
     Havířov                                                                    34 000,00 Kč
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
     Petřvald                                                                   25 000,00 Kč
     Bohumín                                                                    6 000,00 Kč
     Dětmarovice                                                          20 000,00 Kč
     Celkem                                                                          135 000,00 Kč

 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                      88 787,00 Kč
      Obec Dolní Lutyně                                                                                               15 000,00 Kč
      Prisima, spol. s r. o.                                                                                                2 000,00 Kč
      fyzické osoby                                                                                                        16 000,00 Kč
      SMO, RELAX Centrum                                                                                             1 350,00 Kč
      Celkem                                                                                                                               123 137,00 Kč

 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o. - bonusy - zdravotnický materiál, drogistické zboží, drobný majetek                 96 417,82 Kč
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                                                          57 815,06 Kč
      Dodavatelé potravin (SEMAG, spol. s.r.o., ANDRA, Bidfood Czech Republic s. r. o.,
       CBA NUGET s. r. o., HVĚZDA Delikates
 s. r. o.) - potraviny, občerstvení                                              35 529,36 Kč
      AJ Produkty - box šatní                                                                                                                                      7 471,75 Kč
      B2B Partner - kancelářské křeslo                                                                                                                    12 210,95 Kč
      celkem                                                                                                                                                                                209 444,94 Kč
                                                  
      
FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V roce 2022 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 

 
  •  Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                         22 793 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                       2 859 000,00 Kč
       Celkem                                                                    25 652 000,00 Kč
 
  • Dotace z rozpočtu MSK v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2022 - projekt "Tísňový systém pro seniory".
          Poskytnutá dotace ve výši                                          562 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                            9 995 000,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                         1 628 000,00  Kč
      Celkem                                                                        11 623 000,00 Kč
   
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
     Havířov                                                                     27 000,00 Kč
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
     Petřvald                                                                   30 000,00 Kč
     Bohumín                                                                    5 000,00 Kč
     Dětmarovice                                                           10 000,00 Kč
     Celkem                                                                          122 000,00 Kč

 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                      107 898,00 Kč
      Obec Dolní Lutyně                                                                                                 15 000,00 Kč
      Celkem                                                                                                                                122 898,00 Kč

 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o.  - zdravotnický materiál, drogistické zboží, drobný majetek                        213 376,39 Kč
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                                                  59 143,98 Kč
      Dodavatelé potravin (SEMAG, spol. s.r.o., ANDRA, CBA NUGET s. r. o., 
       Bidfood Czech Republic s. r. o., Beskyd Fryčovice a. s., HVĚZDA Delikates s. r. o.) 
       
potraviny, občerstvení                                                                                                                        35 634,24 Kč
      Statutární město Karviná - drobný majetek                                                                                      5 389,00 Kč
      Fyzická osoba - chodítko čtyřkolové                                                                                                     2 000,00 Kč
      Město Orlová - ochranné prostředky                                                                                                  159 910,07 Kč
      Celkem                                                                                                                                                     457 453,68 Kč
 
V roce 2021 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 
 
 
  •  Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                       22 505 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                       2 818 000,00 Kč
       Celkem                                                            25 323 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                             8 895 484,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                          1 449 106,00  Kč
      Celkem                                                                10 344 590,00 Kč
 
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
     Havířov                                                                    40 000,00 Kč
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
     Petřvald                                                                   30 000,00 Kč
     Bohumín                                                                  10 000,00 Kč
 
 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                               96 326,00 Kč
      Obec Dolní Lutyně                                                                                                        15 000,00 Kč

 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek          112 790,65 Kč
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                    58 254,09 Kč
      Dodavatelé potravin (SEMAG, spol. s.r.o., ANDRA, Beskyd Fryčovice, a.s.
      Bidfood Czech Republic s. r. o., CBA NUGET s. r. o., Keška-FM s. r. o.         
      potraviny, občerstvení                                                                                            16 993,89 Kč
      Szabová Hana - zahradní stan                                                                              5 799,00 Kč 

      ČSOB pomáhá regionům
      projekt "Psí láska"                                                                 37 535,00 Kč
 
      Nadační fond TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme      
      projekt s názvem "Zábavou proti samotě"                    20 000,00 Kč
 
      Nadace OKD
      projekt s názvem "Vybavení koupelen pro seniory"    25 000,00 Kč

 
 6.  Dotace ze státního rozpočtu
 
  •       Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19
      Domov pro seniory                                                                  4 551 341, 00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                                                 568 824,00 Kč
      Celkem                                                                                       5 120 165,00 Kč
 
  •       Dotace ze státního rozpočtu na financování vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií COVID- 19 (Program podpory E)  
      Domov pro seniory                                                                     2 516 783,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                                                     182 062,00 Kč
      Celkem                                                                                        2 698 845,00 Kč 
 
 
 
 
V roce 2020 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 

 
                                                                                                                                        

  • Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu                                                                                                      

Domov pro seniory                                                                                    14 832 000,00 Kč            

Domov se zvláštním  režimem                                                                 2 258 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                        17 090 000,00 Kč            

                                                                                                       

  • Dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK                                                 

Elektromechanické pohony                                                                                   227 424,00 Kč  

                                                                                                      

2. Zřizovatel                                                                                                   

                                                                                                      

Příspěvek zřizovatele na provoz                                                                                        

Domov pro seniory                                                                                                  6 280 000,00 Kč              

Domov se zvláštním  režimem                                                                                1 315 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                                       7 595 000,00 Kč              

                                                                                                      

3. Finanční dar                                                                                              

na provoz sociálních služeb na území města Orlová                                       66 000,00 Kč     

                                                                                                      

4. Dotace z rozpočtu Územně samosprávných celků                                                                                                     

                                                                                                      

Havířov                                                                                                                       40 000,00 Kč     

Karviná                                                                                                                       45 000,00 Kč     

Petřvald                                                                                                                      35 000,00 Kč     

Bohumín                                                                                                                     10 000,00 Kč     

                                                                                                      

5. Finanční dary                                                                                            

                                                                                                      

Essity Czech Republic s.r.o - finanční bonusy za zn. TENA                             106 513,00 Kč  

Dolní Lutyně                                                                                                              15 000,00 Kč     

Andra, rozvoz ovoce a zeleniny                                                                            6 860,00 Kč       

Bezpečná země                                                                                                        5 000,00 Kč       

Fyzické osoby                                                                                                           22 000,00 Kč     

                                                                                                      

6. Věcné dary                                                                                                

                                                                                                      

Dentimed s.r.o.- bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek                                127 731,85 Kč  

Česká lékárna HOLDING, a.s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                                         37 288,83 Kč     

SMERO, spol. s r.o. - BIO roušky                                                                                                     2 216,22 Kč       

Teva Czech Industries s.r.o. - dezinfekce rukou                                                                      7 425,00 Kč       

Nadace Charty 77 - tablety