Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Financování

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V roce 2021 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 
 
 
  1. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
       Domov pro seniory                                       20 111 000,00 Kč
       Domov se zvláštním režimem                     2 483 000,00 Kč
       Celkem                                                            22 594 000,00 Kč
 
 
 
 
 2.  Příspěvek zřizovatele na provoz
      Domov pro seniory                                           8 895 484,00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                        1 449 106,00  Kč
      Celkem                                                                10 344 590,00 Kč
 
 3.  Dotace z rozpočtu Územně samosprávních celků
 
     Karviná                                                                    50 000,00 Kč
 
 4.  Finanční dary             
  
      Essity Czech Republic s. r. o. - finanční bonusy za zn. TENA                    25 286,00 Kč
 
 5.  Věcné dary
      
      Dentimed s. r. o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek    52 216,85 Kč
      Česká lékárna HOLDING, a. s., Dr. MAX - zdravotnický materiál               11 989,42 Kč
 
      ČSOB pomáhá regionům
      projekt "Psí láska"                                                                 37 535,00 Kč
 
      Nadační fond TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme      
      projekt s názvem "Zábavou proti samotě"                    20 000,00 Kč
 
      Nadace OKD
      projekt s názvem "Vybavení koupelen pro seniory"    25 000,00 Kč

 
 6.  Dotace ze státního rozpočtu
 
      MPSV
      Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti  
      s epidemií COVID-19
      Domov pro seniory                                                                  4 551 341, 00 Kč
      Domov se zvláštním režimem                                                 568 824,00 Kč
      Celkem                                                                                       5 120 165,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
V roce 2020 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 

 

Moravskoslezský kraj                                                                                                                                        

Dotace na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu                                                                                                      

Domov pro seniory                                                                                   14 832 000,00 Kč            

Domov se zvláštním  režimem                                                               2 258 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                         17 090 000,00 Kč            

                                                                                                       

Dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK                                                 

Elektromechanické pohony                                                                                   227 424,00 Kč  

                                                                                                      

Zřizovatel                                                                                                   

                                                                                                      

Příspěvek zřizovatele na provoz                                                                                        

Domov pro seniory                                                                                                  6 280 000,00 Kč              

Domov se zvláštním  režimem                                                                              1 315 000,00 Kč              

Celkem                                                                                                                       7 595 000,00 Kč              

                                                                                                      

Finanční dar                                                                                              

na provoz sociálních služeb na území města Orlová                                       66 000,00 Kč     

                                                                                                      

Dotace z rozpočtu Územně samosprávných celků                                                                                                     

                                                                                                      

Havířov                                                                                                                       40 000,00 Kč     

Karviná                                                                                                                       45 000,00 Kč     

Petřvald                                                                                                                      35 000,00 Kč     

Bohumín                                                                                                                     10 000,00 Kč     

                                                                                                      

Finanční dary                                                                                            

                                                                                                      

Essity Czech Republic s.r.o - finanční bonusy za zn. TENA                             106 513,00 Kč  

Dolní Lutyně                                                                                                              15 000,00 Kč     

Andra, rozvoz ovoce a zeleniny                                                                            6 860,00 Kč       

Bezpečná země                                                                                                        5 000,00 Kč       

Fyzické osoby                                                                                                           22 000,00 Kč     

                                                                                                      

Věcné dary                                                                                                

                                                                                                      

Dentimed s.r.o. - bonusy - zdravotnický materiál, drobný majetek            127 731,85 Kč  

Česká lékárna HOLDING, a.s., Dr. MAX - zdravotnický materiál                   37 288,83 Kč     

SMERO, spol. s r.o. - BIO roušky                                                                           2 216,22 Kč       

Teva Czech Industries s.r.o. - dezinfekce rukou                                               7 425,00 Kč       

Nadace Charty 77 - tablety                                                                                   11 771,38 Kč     

Sociální služby města Orlová - drobný majetek                                               98 372,10 Kč     

MW-Dias a.s. - drobné zboží                                                                                 2 846,00 Kč       

Dodavatelé potravin (SEMAG,spol. s r.o., GREX service, s.r.o., Made Group, a.s.) - potraviny, občerstvení                                                                                                                5 262,07 Kč       

 

 

Dotace ze státního rozpočtu                                                                                                            

                                                                                                                     

MPSV                                                                                                          

Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách              

v souvislosti s epidemií COVID-19                                                                                                                   

Domov pro seniory                                                                                   2 022 227 Kč                    

Domov se zvláštním  režimem                                                               259 644 Kč                       

Celkem                                                                                                         2 281 871 Kč                    

                                                                                                                     

Dotace ze státního rozpočtu na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci

zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 V (Program podpory E)                                                                                                                     

Domov pro seniory                                                                                   434 257 Kč                       

Domov se zvláštním  režimem                                                               62 200 Kč                         

Celkem                                                                                                         496 457 Kč                       

                                                                                                                     

Dotace ze státního rozpočtu na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci

zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 - 2. kolo (Program podpory E)                                                                                                        

Domov pro seniory                                                                                   412 909 Kč                       

Domov se zvláštním  režimem                                                               39 812 Kč                         

Celkem                                                                                                         452 721 Kč                       

                                                                                                                     

Mimořádná dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu podpory E                                                                                                        

Domov pro seniory                                                                                   298 372 Kč                       

Domov se zvláštním  režimem                                                               8 455 Kč                            

Celkem                                                                                                         306 827 Kč                       

                                                                                                                     

MZČR                                                                                                          

Státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků              

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19                                                                                                                      

Domov Vesna, p.o.                                                                                   291 146 Kč                                                     

 

Nadační fond Vítkovice Steel    137 987,-

(Projekt Bazální stimulace pomáhá seniorům)


              

Program ČSOB pomáhá regionům - Fórum dárců  37 535,-

(Projekt Psí láska pro seniory)