Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Projekt - Etická výchova

Projekt „Etická výchova" připravili učitelé a žáci ze ZŠ Jarní (ulice Slezská). Partnery projektu jsou vybrané ročníky prvního i druhého stupně školy jak praktické, tak i speciální, vychovatelka s dětmi školní družiny a senioři domova Vesna.

Školáci s učiteli připravují pro seniory Domova Vesna zábavný různorodý program, donášejí vlastnoručně vyrobené předměty a tematické dárečky jako malou pozornost pro zúčastněné. Jednotlivá setkání probíhají jednou měsíčně v Domově Vesna a to v průběhu prvního pololetí školního roku 2014/2015 a pokračují do června r. 2015.

Aktivity využívají běžných, přirozených situací, které lze chápat jako motivační základ pro řízené rozvíjení rozlišovacích, argumentačních a obecně vyjadřovacích dovedností dětí. Hry podporují kritické a tvořivé myšlení, zároveň však v hodnotové dimenzi (etická výchova) otevírají dětem přirozenou hravou cestou oblast logiky, etiky a poznání. Myšlenkou je využít potenciál přirozeného dětského údivu, zvídavosti, tázání a touhy porozumět k rozvoji kritického myšlení a prosociálního cítění dětí a dětem pak nabídnout pohled do duše seniora a zpětnou vazbu, že vše, co si připravují je pro seniory velkým emocionálním a sociálním přínosem a radostí.

První setkání se uskutečnilo v měsíci říjnu, kdy učitelé a žáci vyráběli spolu s babičkami krásné keramické předměty. Ty jim pak vypálili ve školní keramické peci a věnovali jako dárek.

V listopadu předvedli své hudební a taneční vystoupení.

V předvánočním čase byla návštěva zaměřena na přicházející Vánoce. Zazpívali společně nejen koledy, ale také známé lidové písně, ba dokonce si s dětmi zahráli i na Orffovy nástroje. Nálada byla sváteční, žáci rozdávali perníkové kapříky, ovoce, dárky a přáníčka.

Začátek roku pak bylo připraveno pro uživatele Domova Vesna cestopisné povídání o Africe s promítáním fotografií na plátno „ Kouzlo Afriky".

V březnu si babičky vyzkoušeli zručnost při zdobení velikonočních perníčků a následovalo divadelní představení pohádky „O červené Karkulce".

V dubnu jsme jeden z pátků věnovali Dni Země, který se nesl v ekologickém duchu. Společně se seniory vyráběli krásné jarní dekorace z tzv. PET lahví. Na pravidelně se opakující setkávání si uživatelé natolik zvykli, že se už nyní těší na další program.

Následujícími programy pak bude v květnu návštěva seniorů ve škole a červnové osázení truhlíků, výzdoba zahradních altánů a balkónů.

Cílem projektu je utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáka a primární prevence společensky nežádoucích jevů. Etická výchova staví na spolupráci a osvojení si prosociálního postoje chování – tedy, že jsme spíše k druhým lidem přátelští než nepřátelští, že máme spíše tendence jim pomáhat než jim škodit, že zkrátka musíme s druhými lidmi dobře vyjít, protože jinak by nám nebylo dobře.