Přihlášení

   host (nepřihlášen)

Informace pro rodinné příslušníky

Nahoru

Pozor!!! Konec zákazu návštěv!

S platností od čtvrtka 30. 3. 2023 jsou v Domově Vesna opět povoleny návštěvy.

Pozor!!! Zákaz návštěv!!

S platností od 21.3.2023 až do odvolání platí v Domově Vesna zákaz návštěv!!!

Ples 2022

Vycházky uživatelů domova


Od 16.12.2020 jsou dovoleny vycházky uživatelům z domova, a to za těchto podmínek:


 • povoleny vycházky či návštěvy u rodinných příslušníků jsou uživatelům, kteří  nejsou v karanténě či covid - 19 pozitivní
 • u uživatele po návratu budou sledovány příznaky onemocnění Covid-19
 • pokud se vrátí uživatel z vycházky do 6 hodin bude mu po 2 dnech na pokoji proveden antigenní test, po vycházce je uživatel veden jako v karanténě (5 dní), kdy se nemůže pohybovat po budově a kontaktovat s uživateli. Vycházet ven další den může s prodloužením karantény.
 • pokud se vrátí uživatel z vycházky po 6 hodinách, bude ve svém pokoji v karanténě (5 dní), kdy mu bude proveden antigenní test
 • uživatel při vycházce musí požívat respirátor FFP2 nebo KN95
V Domově Věsna stále platí zákaz návštěv uživatelů domova. 

„Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje je v našem domově od 4. 12. 2020 až do odvolání vyhlášen zákaz návštěv, s výjimkou návštěv u uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav"
                                           
Děkujeme za pochopení, vedení domova

MOŽNOST VIDEOHOVORU S VAŠIMI BLÍZKÝMI


Připomínáme, že stále máte možnost spojit se se svými blízkými pomocí videohovoru v aplikaci WhatsApp. Bližší informace Vám poskytnou sociální pracovnice a pracovník.

1.-4. patro p. Bulava tel. 734 265 478

5.-8. patro p. Mašlonková tel. 731 442 805

9.-12. patro p. Švehelková tel. 771 132 014

 
                 
   
                           

Jak bojujeme s onemocněním COVID- 19

V našem domově aktivně pracujeme dle nařízení hygieny, kdy jsou používány veškeré ochranné pomůcky. Používáme nejen běžné ochranné pomůcky (rukavice zástěry, empíry), ale nyní i ochranné obleky, štíty, brýle, kterými je vybaven každý pracovník starající se o pozitivního klienta. 

Povrchy jsou pravidelně dle provozního řádu schváleného Krajskou hygienou neustále dezinfikovány, ve všech provozních místnostech jsou umístěny dezinfekce na ruce. Klientům byly již v první vlně rozdány lahvičky s dezinfekcí, které jsou jim průběžně doplňovány.

V domově dle nařízení hygieny probíhá stále testování zaměstnanců antigenními testy. Tyto antigenní testy jsou prováděny u zaměstnanců každých 5 dní. U klientů byly prováděny antigenní testy do počátku prosince. 10. – 11.12.2020 byl proveden i PCR testy u všech klientů stání hygienickou stanicí Ostrava.

Domov Vesna pořídil 4 nano čističky vzduchu. Výhodou těchto čističek je účinný boj proti virům, (měřením byla prokázána antivirová účinnosti a prokazatelný virucidní účinek), účinně likviduje nečistoty, vzhledem k absenci filtrů a rozkládání nečistot pomocí fotokatalýzy s sebou přináší i další výhody v čele s nulovými provozními náklady, nulovou údržbou a nekonečnou životností.

Pro větší bezpečnost seniorů, ale i zaměstnanců byly pořízeny bezkontaktní přístroje k aplikaci dezinfekce na ruce. Tyto přístroje jsou pravidelně doplňovány a nacházejí se na nejfrekventovanějších místech, a to v jídelně u vrátnice, denních místnostech pracovníků. 

Prostřednictvím získaného dotačního titulu Moravskoslezského kraje a dotace získané městem Orlová byly pořízeny elektromotory ke křídlovým dveřím (automatické otvírání dveří).Automatické otvírání dveří se nachází v přízemí budovy (vchod ke kantýně, na ubytování část, na oddělení pro imobilní uživatele, do jídelny). U těchto automatických dveří je reflektujeme bezbariérovost a zabránění přenosu infekce dotekem.

 

V neposlední řadě byla pořízena mobilní germicidní lampa s ozónem. Tato lampa funguje jako dezinfekční přístroj a díky ozónu je účinný i proti virům. Tato lampa je v domově využívána každý den, při dezinfekci provozních místností.

Návštěvy v Domově Vesna

Od 31. 5. jsou návštěvy v Domově Vesna opět povoleny, za dodržení níže stanovených podmínek.


 1. Návštěvy jsou povoleny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 19:00
 2. Každá návštěva se musí prokázat (doložit písemný doklad - SMS nestačí!) negativním PCR testem ne starší 3 dny nebo antigenním testem ne starším 24 hod. nebo doložit doklad, že v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19. (Antigenní testy lze zdarma absolvovat - Mudr. Petr Skiba ORL- ambulance Orlová Telefon: 596 512 693 jen na tel. objednání)
 3. Při vstupu do areálu budovy Vesna bude každé návštěvě změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,5 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit provedení návštěvy u klienta.
 4. Ve stejný čas mohou navštívit klienta nejvýše dvě dospělé osoby.
 5. Návštěvy musí mít po celou dobu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy si budou dezinfikovat ruce. Budou dodržovat odstup min. 2 metry. Děti  od 3 do 15 let mohou mít chirurgickou roušku.
 6. Návštěva před vstupem do domova vyplní dotazník. Při vyplnění dotazníku písemně čestně prohlásí, že nemá příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu…). Bez tohoto podepsaného dotazníku nebude možné vpustit návštěvu do zařízení.
 7. Návštěva se může prokázat dokladem, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka. Dále od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.".

Návštěva se  může prokázat vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění    COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Odůvodnění:

Rozhodnutí, které bylo doručeno prostřednictvím datové schránky dne 28 .1 . 2021

vydala Krajská Hygienická stanice MSK -  zrušení rozhodnutí k mimořádným opatřením při vzniku epidemie, spis. zn. S-KHSMS 03066/2021/KA/EPID, čj. KHSMS 03066/2021/KA/EPID

Pozor!!! Zákaz návštěv v Domově Vesna!!!

 
S platností od 23.01.2022 až do odvolání platí v Domově Vesna zákaz návštěv!!!

Návštěvy v Domově Vesna opět povoleny.

S platností od 7.2.2022 jsou v Domově Vesna opět povoleny návštěvy uživatelů, a to za podmínek, uvedených v informaci ze dne 31.5.2021 (viz níže).

Uvolnění podmínek pro návštěvy

S platností od 14.3.2022 se ruší některá omezení pro návštěvy v Domově Vesna. Nebudeme již požadovat prokázání očkování, prodělané nemoci ani negativní test.  Přetrvává  povinnost nošení respirátoru a podrobení se měření tělesné teploty.