Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Volnočasové aktivity

Domov Vesna nabízí tyto volnočasové aktivity:

Terapie

Bazální stimulace
Bazální stimulace probíhá především u imobilních uživatelů, a to formou uklidňujících masáží těla, doteků rukou a polohováním.

Zooterapie

Takzvaná zooterapie či animoterapie je léčebné odvětví, které se profesionálně zabývá léčbou fyzických i psychických onemocnění člověka právě za pomoci zvířat. V domově se zvláštním režimem máme jedno morčátko. 

Canisterapie

Je terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Zvířata totiž mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící úzké mezilidské vztahy, ale i v popudu k pravidelnému pohybu a nabídce prožívání slasti v zanedbávané hmatové stimulaci – to je možnost se se zvířetem pomuchlat, pomazlit a vzájemně se přitulit. Pejsek dává také svému pánovi určitou jistotu a věrnost ve vztahu k němu, zvyšuje pocit bezpečí a napomáhá ke zmírnění pocitu osamění, žalu a bolesti při ztrátě životního partnera. Je dobrým prostředníkem k lepší komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot.

Další nabízené terapie:

 • Rekondiční cvičení - skupinové a individuální
 • Trénink paměti
 • Muzikoterapie
 • Arteterapie
 • Ergoterapie
Volnočasové aktivity:
 • Procházky
 • Vaření
 • Zahradničení,
 • Poslech hudby,
 • Rozhovory,
 • Psaní do novin
 • Promítání filmů
Kulturní a společenské akce

Minimálně 2x do měsíce jsou v Domově Vesna uspořádané kulturní a společenské akce. Mezi tradiční akce patří Ples a podzimní Vinobraní.