Přihlášení

   host (nepřihlášen)

Sazebník úhrad

Nahoru

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad Domova Vesna

Ubytování

  1. ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ
 Pokoj  Stanovení úhrady za bydlení v Kč/den
 1 lůžkový
 210,-

Stravování

2. ÚHRADA ZA STRAVU 
Druh stravy   Úhrada v Kč za den
Normální (racionální), šetřící  164,-
Diabetická, diabetická šetřící
164,- 
Mixovaná  164,- 
Možnost sjednání 2. večeře u diabetické stravy  6,- 

Stravování

 Druh jídla  cena potravin  cena režie  cena celkem
   Kč/den  Kč/den Kč/den 
 Snídaně  23,00  16,00  39,00
 Oběd  40,00  35,00  75,00
 Večeře  38,00  12,00  50,00
 Celkem  101,00  63,00  164,00


Pozn. možnost sjednání 2. večeře

Druh jídla  cena potravin   cena režie cena celkem 
   Kč/den  Kč/den  Kč/den
 2. večeře  5,00  1,00  6,00


Celková cena za pobyt

za ubytování a stravování 
30 dnů – 11.220 Kč / 31 dnů - 11.594  Kč

za ubytování a stravování s druhou večeří
30 dnů - 11.400 Kč / 31 dnů - 11.780 Kč
Fakultativní služby


 3. ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Pronájem telefonní linky, včetně přístroje 
100,- Kč / měsíc
 
Telefonní hovory – skutečné náklady  Dle sjetiny měsíčního vyúčtování tel. hovorů 

Používání vlastní lednice (zvýšená spotřeba elektrické energie)  70,- Kč / měsíčně 
Používání vlastní mikrovlné trouby (zvýšená spotřeba elektrické energie)  50,-Kč/ měsíčně 


Kopírování: 
- formát A 4 jednostranně
- formát A 4 oboustranně
- barevná kopie/text + obrázek/
- barevná kopie obrázků, fotografií

1,- Kč / list
2,- Kč / list
2,- Kč / list
3,- Kč / list 
Laminování textu, fotografie  3,- Kč / 1 list A 4 


Zpracovala: Marcela Polínková, Mgr. Lenka Mockovčiaková

Schválil: Ing. Vít Macháček, ředitel domova

Účinnost od 1. 3. 2021