Rozpočet

 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROKY 2018-2020

Název příspěvkové organizace:

Domov Vesna, příspěvková organizace

Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová Lutyně

schválený rozpočet

schválený střednědobý výhled rozpočtu

členění položek dle zdrojů

R 2018

R 2019

R 2020

hlavní činnost

29 422

30 715

30 980

příspěvek zřizovatele

2 448

3 200

3 500

doplňková činnost

294

435

485

státní rozpočet

13 600

16 800

19 920

projekt

1 500

0

0

výnosy celkem

47 264

51 150

54 885

hlavní činnost

31 855

33 900

34 463

doplňková činnost

235

376

428

státní rozpočet

13 600

16 800

19 920

projekt

1 500

0

0

náklady celkem

47 190

51 076

54 811

Zpracovala: Ing. Šárka Botlíková, rozpočtářka, Marcela Czakanová, ekonomka

Schválila: Ing. Mgr. Martina Šilhárová,MBA ředitelka

Zveřejněno:

8.1.2018

Dle § 28a, odst. (2) a (4) zákona č. 250/2000 Sb., příspěvková organizace zveřejní schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů od jejich schválení zřizovatelem až do schválení nového rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Sejmuto:

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 byl schválen Radou města Orlové dne 20.12.2017 (usn. č. 2056/53)

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Posezení u ovocného koláče.

Čtvrteční odpoledne dne 12. července se v Domově Vesna se neslo ve znamení "sousedského" posezení. Kromě toho, že si naši uživatelé mohli dát kávu a skvělý ovocný koláč, mohli se podívat na dnes už historické hudební klipy s písničkami svého mládí. Tato akce měla mezi seniory obrovský ohlas a úspěch a tak se už teď mohou všichni těšit na další podobné posezení.