Návrh rozpočtu

 

NÁVRHY ROZPOČTU A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROKY 2018-2020

Název příspěvkové organizace:

Domov Vesna, příspěvková organizace Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová Lutyně

návrh rozpočtu

návrh střednědobého výhledu rozpočtu

členění položek dle zdrojů

R 2018

R 2019

R 2020

hlavní činnost

29 422

30 715

30 980

příspěvek zřizovatele

2 448

3 200

3 500

doplňková činnost

294

435

485

státní rozpočet

13 600

16 800

19 920

projekt

1 500

0

0

výnosy celkem

47 264

51 150

54 885

hlavní činnost

31 855

33 900

34 463

doplňková činnost

235

376

428

státní rozpočet

13 600

16 800

19 920

projekt

1 500

0

0

náklady celkem

47 190

51 076

54 811

Zpracovala: Ing. Šárka Botlíková, rozpočtářka, Marcela Czakanová, ekonomka

Schválila: Ing. Mgr. Martina Šilhárová,MBA ředitelka

Zveřejněno:

30.11.2017

Dle § 28a, odst. (1) a (3) zákona č. 250/2000 Sb., příspěvková organizace zveřejní návrhy rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách nejméně 15 dnů před zahájením jejich projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do jejich schválení.

Sejmuto:


8. 1 2018

Tyto návrhy rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 budou projednány v Radě města Orlové dne 20.12.2017.

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost – ocenění pro Domov Vesna

Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky vyhlásila ocenění za rok 2017 a poděkovala podnikatelským subjektům a organizacím veřejného sektoru za jejich činnost pro kraj a občany. Hodnoceny byly sociální, environmentální a ekonomické ukazatele.

V kategorii „organizace veřejného sektoru“ Domov Vesna získal 1. místo (podkategorie nad 50 zaměstnanců). Cílem ocenění bylo poděkovat podnikům a organizacím za to, že dělají pro kraj a občany více, než jim ukládá legislativa. Zaměření bylo na vztah k okolí, sociálním potřebám a podporu sociálně ohrožených skupin a handicapovaných osob.

Za Domov Vesna cenu převzala ředitelka domova Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA