Společenská odpovědnost

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (CSO) ideově vychází z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – dále jen CSR) a je určena pro subjekty podnikatelského sektoru, veřejného sektoru a obce Moravskoslezského kraje v různých kategoriích.

 

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“- „People-Planet-Profit“ (lidé-planeta-zisk).

 

Naší organizaci bylo uděleno čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2013, 2014, 2015, 2016.