aktuality

12.06.19 | Smažení vaječiny

Každoročně vyráží sousedé, přátelé nebo rodiny do přírody, aby padesát dnů po velikonočních svátcích společně usmažili kotlík vaječiny a pobavili se.  Tuto tradici  se snažíme dodržovat i v Domově Vesna. Oproti loňském roku jsme smažili vaječinu nejen v tom "správném" týdnu, ale také venku a za velmi hezkého počasí.

 

 

 

 

Více

22.05.19 | ČSOB pomáhá regionům

Program ČSOB pomáhá regionům si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Každoročně vybírá příslušná komise  z každého regionu 3 projekty a jeden projekt vybírá veřejnost hlasováním - ten dostává tzv. "divokou kartu". Na tyto projekty mohou lidé posílat peněžité dary,  podle množství vybraných peněz  je pak v každém regionu mezi tyto  projekty rozdělena finanční částka 150 000,- Kč.

Domov Vesna se do tohoto programu hlásí každoročně, letos jsme přihlásili projekt "Psí láska", zaměřený na canisterapii, tedy terapeutické působení na klienta s vydatnou pomocí speciálně vycvičených psů. Díky hlasům veřejnosti jsme získali divokou kartu, a tak budeme moci našim uživatelům nabídnout i letos tuto formu terapie. Navázali jsme spolupráci s další canisterapeutkou, paní Dostálovou z Ostravy, která při terapii využívá pomoci svých tří šeltií.

 

 

Jak bylo výše uvedeno, výše finanční částky, kterou obdržíme od ČSOB v rámci tohoto projektu je přímo závislá na výši vybraných peněz od občanů. Proto se obracíme na všechny naše příznivce s prosbou o zaslání peněžitého daru v libovolné výši na

číslo účtu: 1017777101/0300

variabilní symbol: 191060054

 

Bližší informace jsou k dispozici zde.

 

Za pomoc a podporu upřímně děkujeme.

 

Více

22.05.19 | Další koncert dětí s flétničkami

Protože koncert dětí ze soukromé umělecké školy měl v lednu velký úspěch, děti nám přijely 15. 5. 2019 zahrát znovu. Znovu sklidily velký aplaus, tak se určitě můžeme těšit na další vystoupení.

 

 

Více

15.05.19 | Den matek

Podle tradice je druhá květnová neděle vyhrazena oslavě svátku všech maminek - Dne matek. V Domově Vesna tento svátek z provozních důvodů neslavíme v neděli, ale  v pracovní den, letos to bylo v úterý 14. května. Všem maminkám přišly popřát děti z mateřské školy Na Vyhlídce, které si připravily pro naše uživatelky hezký program.

 

 

 

Více

07.05.19 | Stavění máje

K neopomenutelným jarním tradicím patří snad v celé Evropě stavění máje. Je tomu tak samozřejmě i u nás, máj nebo májka či po našemu mojiček zdobí každoročně vchod do Domova Vesna. Letošní stavění máje se neobešlo bez přítomnosti milých hostů, dětí z mateřské školy Na Vyhlídce. Společně s našimi uživateli nejdříve vytvářeli malé dekorační májky, zazpívali si a nakonec byla před domovem opět vztyčena májka.

 

 

 

Více

07.05.19 | Procházka do cukrárny

Mnozí naši senioři si díky svému zdravotnímu stavu už nemohou zajít sami do města na procházku nebo si posedět s přáteli například v cukrárně. Proto s nimi naše aktivizační pracovnice chodí právě třeba do cukrárny, aby si tito naši uživatelé mohli dopřát i pobyt mimo prostory Domova Vesna. Naposledy to bylo 26. dubna.

 

 

Více

07.05.19 | Velikonoční výstava

Každý rok se při příležitosti velikonoc koná v orlovském domě kultury Velikonoční výstava, zaměřená právě na tyto svátky jara. Nejinak tomu bylo i letos, výstava byla navíc zpestřena soutěží o nejkrásnější jarní klobouk. Výstavy se naši senioři zúčastnili nejen jako návštěvníci, ale také také jako spolutvůrci velikonočních ozdob.

 

 

Podobná, ale skromnější výstava proběhla i 16. dubna  v Domově Vesna. Zájemci si mohli koupit různé velikonoční ozdoby, od kraslic až po dřevěné figurky velikonočních zajíčků.

 

 

 

Více

10.04.19 | Muzikofiletika

Muzikofiletika je tvořivé, reflektivní a zážitkové pojetí expresivní výchovy založené na užití hudebních a jiných uměleckých výrazových prostředků směřujících k rozvíjení potenciálu osobnosti člověka, jeho emočních, kognitivních, sociálních a uměleckých schopností a dovedností, zahrnujících také všeobecně kulturní a spirituální rozměr lidského bytí. Tolik citát z Wikipedie

 

Dne 27.3.2019 se do Vesny dostavily děti ze Soukromé mateřské školy Čtyřístek v Orlové, aby si společeně s našimi uživateli zazívaly, zahrály, malovaly nebo zatančily, prostě aktivně se věnovaly umění v co nejširší formě.

 

 

 

 

 

 


Více

14.03.19 | Mezinárodní den žen

8. březen je každoročně vyhrazen svátku všech žen. I letos jsme pro naše uživatelky připravili odpolední posezení s kytičkou, blahopřáním a zákuskem. S gratulacemi a  přišly i děti z Domu dětí a mládeže.

 

 

 

 

Více

22.02.19 | Masopust ve Vesně.

Masopust


V duchu starých lidových tradic se 21. 2. 2019 v Domově Vesna v rámci komunitního plánování konala masopustní zábava, spojená s průvodem maškar. Po přivítání všech hostů a  úvodním slově ředitelky domova paní Ing. Šárky Botlíkové vystoupily děti ze základní umělecké školy v Orlové. Pak jsme si krátce připomenuli, co to vlastně masopust je, odkud masopustní tradice pochází a jaké jsou masopustní zvyky a obyčeje v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Poté se dostalo na průvod maškar, ve kterém nechyběli medvědi, žid, kůň a další masky, bez kterých se žádný masopustní průvod neobejde. Pro následné posezení při hudbě bylo připraveno pravé masopustní pohoštění - zabijačkové výrobky, škvarkové placky a tradiční masopustní "kreplik".

 

 

 


Více

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Smažení vaječiny

Každoročně vyráží sousedé, přátelé nebo rodiny do přírody, aby padesát dnů po velikonočních svátcích společně usmažili kotlík vaječiny a pobavili se.  Tuto tradici  se snažíme dodržovat i v Domově Vesna. Oproti loňském roku jsme smažili vaječinu nejen v tom "správném" týdnu, ale také venku a za velmi hezkého počasí.