aktuality

18.05.17 | Společenská odpovědnost za rok 2016

Společenská odpovědnost 2016

Dne 16. 5. 2017 jsem se účastnila slavnostního vyhlášení "Ceny hejtmana MSK za Společenskou odpovědnost za rok 2016" a náš Domov Vesna se umístil na krásném třetím místě v rámci kategorie organizací veřejného sektoru.

Akce se konala v Dolní oblasti Vítkovic na Dole Hlubina v areálu Staré koupelny - Brick house. Prostředí bylo moc zajímavé.

 

Více

18.05.17 | Akce květen

Akce květen

Den maminek

Již tradičně nás navštívili děti z MŠ Čtyřlístek u příležitosti dne maminek, seniorky potěšili písničkami a dárečkem.

 

 

Návštěva YMCY

V květnu nás také navštívili z křesťanského sdružení YMCA.

 

 

Návštěva zahrady

S prvním sluničkem jsme využili teploučko a navštívili jsme se seniory naší zahradu.

 

 

Gratulace seniorům

Na počátku května nás naštívil p. starosta, kdy poblahopřál všem jubilantům.

 

 

Miss

V květnu v rámci zábavného odpoledne uspořádaly aktivizační pracovnice pro naše seniorky soutěž "Miss".

 

Více

04.05.17 | Stavění májky

Stavění májky

 

V závěru měsíci dubna jsme uspořádali akci "Stavění májky", a to v rámci mezigeneračního projektu s dětmi z MŠ Čtyřlístek. V rámci akce jsme uspořádali pro naše seniory a děti miniolympiádu. Po vyhlášení výsledků byla na závěr postavená májka před vchodem domova.

Při stavění májky nás navštívil i Český rozhlas Ostrava - odkaz na archiv:

 

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=orlova+senio%C5%99i&reader=&stanice%5B%5D=Ostrava&porad%5B%5D=K%C5%99%C3%AD%C5%BEem+krajem

 

 

Více

26.04.17 | Setkání se starostou města Orlová

Setkání se starostou města Orlová

24. 4. 2017 nás navštívil starosta města Orlová Ing. Tomáš Kuča v rámci "Setkání se starostou města Orlová". Seniorům byly přiblíženy opravy a úpravy městkých částí, poté následovaly individuální dotazy seniorů.

 

 

Více

26.04.17 | Soutěž "O nejkrásnější kraslici"

Nejkrásnější kraslice

V rámci velikonoční výstavy jsme se zúčastnili soutěže "O nejkrásnější kraslici. Naše kraslice se umístila na 1. místě. Poděkování patří především naši pracovnici p. Dorotce Blachowské, pracovníkům aktivizace a uživatelům.

 

 

 

Více

26.04.17 | Akce duben

Akce v dubnu

Den země - Dům dětí a mládeže a návštěva výstavy keramiky

24. 4.2017 jsme navštívili Dům dětí a mládeže v Orlové, který uspořádal další ročník oslav mezinárodního dne Země. Téma pro letošní rok je "Miniatury kolem nás". Senioři se tak mohli dozvědět o miniobratlovcích žijících na naší planetě a prohlédnout si je.

Také jsme navštívili výstavu výtvarných a keramických věcí, která se seniorům velmi líbila.

 

 

Gratulace

21. 4. 2017 přišla gratulovat našim jubilantům místostarostka města Orlová p. Ing. Jenčmionková Petra.

 

 

Barvení vajíček

Na velikonoční svátky naše kuchařky nabarvili vajíčka pro naše seniory a upekly velikonočních pochoutku.

 

 

Velikonoční jarmak v Karviné

Před velikonočními svátky jsme navštívili velikonoční jarmak v Karviné. Senioři si tak mohli zakoupit nejen výzdobu na velikonoce, ale také tradiční velikonoční jídlo.

 

 

Jarní brigáda

Již tradičně se konala brigáda na zahradě Domova Vesna. Velké poděkování patří pracovníkům Domova Vesna, kteří se zúčastnili jarního úklidu zahrady.

 

Více

11.04.17 | Velikonoční výstava

Velikonoční výstava - Dům kultury Orlová

Před velikonočními svátky jsme pro inspiraci a radost navštívili již tradiční velikonoční výstavu v Domě kultury Orlová. I tento rok jsme se zúčastnili soutěže o "Nejkrásnější kraslici".

 

 

Navštívili jsme i cukrárnu.

 

 

Více

13.03.17 | Cukrárna - MDŽ

Cukrárna u příležitosti MDŽ ve Vesně

Komunitní plánování města Orlová uspořádalo u příležitosti MDŽ Cukrárnu, v prostorách Domova Vesna. Této společenské události se zúčastnili zástupci sociálních služeb v Orlové s uživateli, a to Domov Vesna, Sociální služby Orlová, Slezská humanita, Domov Pohoda, Klub seniorů, ADRA.

Program probíhal v odpoledních hodinách. Velké poděkování patří panu Jiřímu Kerberovi, který se svými přáteli hráli a zpívali a přispěli velkým dílem k příjemně strávenému odpoledni a oslavě MDŽ.

V rámci akce byl ženám jako dárek dán karafiát a během programu byly k občerstvení různé druhy koláčů, buchet a slaného pečiva. Akce se nesla v příjemném duchu, kdy si všichni účastníci užívali uvolněné atmosféry.

 

 

 

Více

05.03.17 | 2. ročník Jedeme v tom společně

Domov Vesna v projektu "Jedeme v tom společně" aneb jedeme do Paříže

Akce byla zahájena dne 1. 3. 2017 v 10 hodin, kdy obyvatelé domova Vesna se zaměstnanci se společně zapojili do 2. ročníku celorepublikového aktivizačního projektu s názvem "Jedeme v tom společně". Cílem tohoto projektu je motivovat a zapojit seniory do pohybových aktivit - konkrétně se jedná o jízdu na rotopedu. Délka trvání akce jsou dva měsíce, tzn. budeme se aktivně zapojovat celý březen i duben. Pro tento rok je trasa projektu od Pradědu do Paříže, délka trasy je 2 000 km. Za první dva dny ujeli naši senioři 69 km a 112 km. Všichni doufáme, že seniorům tento elán vydrží po celou dobu.

 

 

Sponzoři akce:

 

 

Více

05.03.17 | Akce únor

Akce únor

Myslivecký ples

V únoru jsme byli pozváni na "Myslivecký ples", který pořádán Sociálními službami města Orlová. V rámci plesu byl jsme se zúčastnili i soutěže o nejhezčí myslivecký klobouk. Akce se velice vydařila a naši senioři se dobře pobavili.

 

 

Práce s interaktivní tabulí

I v tomto roce pokračujeme v mezigeneračním projektu s MŠ Čtyřlístek. V rámci prvního setkání jsme děteme ukázali práci s interaktivní tabulí. Vzájemná spolupráce se líbila jak seniorům, tak i dětem a přineslo mnoho nových zážitků.

 

Více

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Společenská odpovědnost za rok 2016

Společenská odpovědnost 2016

Dne 16. 5. 2017 jsem se účastnila slavnostního vyhlášení "Ceny hejtmana MSK za Společenskou odpovědnost za rok 2016" a náš Domov Vesna se umístil na krásném třetím místě v rámci kategorie organizací veřejného sektoru.

Akce se konala v Dolní oblasti Vítkovic na Dole Hlubina v areálu Staré koupelny - Brick house. Prostředí bylo moc zajímavé.