aktuality

06.02.17 | Spoteee

Spoteee

V prosinci minulého roku jsme získali projekt "Jedeme dál!" prostřednictvím Nadačního fondu Vítkovice Steel. Z projektu byla pořízena technologie Spoteee - video procházky a nový rotoped vhodný pro seniory.  Jedná se o jízdu na rotopedu, která je propojena s televizí. Jakmile senior započne jízdu na rotopedu, začíná i jízda ve videonahrávce. Díky videonahrávkám lze seniory přenést do nejkrásnějších míst světa, a zatímco cvičí pomocí videí zapomenou na samotné cvičení. Nadační fond Vítkovice Steel přispěl na tento projekt 48 741,- Kč.

 

 

 

Více

05.02.17 | Ples "Casino"

Ples "Casino"

Na počátku února jsme uspořádali ples pod názvem "Casino". Tento ples byl určen našim seniorům, ale i zástupcům domovů pro seniory a klubu seniorů, s kterými spolupracujeme. Pozvání na ples přijali i zástupci města Orlová - starosta města Orlová Ing. Tomáš Kuča, Bc. Sylva Buzková, Mgr. Jiřina Lízalová. Pro naše seniory byl připraven bohatý kulturní program - vystoupily Mažoretky Michell z Karviné, Komunitní centrum Maják, Taneční klub Kmit se svým tanečním vystoupením, následovalo občerstvení a tombola.

 

 

Více

05.02.17 | Akce leden

Akce leden

Tvoření z keramiky

Od ledna naši senioři navštěvují každý pátek tvoření s keramiky v odloučeném pracovišti Domu dětí a mládeže "Spirála" společně s uživateli ze Sociálních služeb Orlová. Na těchto setkáních pracují s novou technikou práce s materiálem.

 

 

Taneční hodina

Aktivizační úsek pro naše seniory připravil hodinu tance, kdy si senioři mohli zatančit, poslechnout hudbu a zavzpomínat.

 

 

Senior roku

V minulém roce jsme se zapojili do soutěže "Senior roku". Do této soutěže jsme nominovali naši uživatelku p. Urbánkovou, která získala "Diplom za účast v této soutěži". Seniorka byla navržena za pomoc seniorům.

 

 

Canisterapie

V lednu nás opět navštívili pejsci, kdy našim seniorům zvedli náladu a potěšili je.

 

 

Více

09.01.17 | Poděkování

Domov Vesna děkuje městu Havířov, Karviná a Petřvald

 

Domov Vesna děkuje městu Havířov, Karviná a Petřvald za poskytnutou dotaci. Město Havířov přispělo 21.000,- město Karviná přispělo 50.000,- a město Petřvald přispělo 40.000,- na elektrické energie v domově.

Domov Vesna poskytuje pobytovou sociální službu „domov pro seniory“ a díky poskytnuté dotaci lze podporovat kvalitu poskytovanou službu a tím zvyšovat spokojenost uživatelů služby.

 

Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA, ředitelka Domova Vesna

 

Více

09.01.17 | Oslava narozenin

Oslava narozenin

Již tradičně nás navštívil p. starosta Ing. Tomáš Kuča v rámci gratulací našim seniorkám k jejich jubileu.

 

 

 

Více

09.01.17 | Tři králové

Tři králové

Již tradičně popřály naše aktivizační pracovnice v převlecích tří králů na pokojích i v budově našim senirům. Seniory potěšily tradiční tří královou písní, cukrovím a zápichem pro radost. Všechny tato návštěva potěšila a obohatila.

 

 

Více

09.01.17 | Zdravice

PF 2017

Vážení a milí obyvatelé domova Vesna, zaměstnanci

dovolte mi Vás pozdravit v novém roce a popřát Vám nejen za sebe, ale také za všechny zaměstnance Domova Vesna vše nejlepší v roce 2017. Především Vám přeji spokojenost a pohodu a zejména pevné zdraví a mnoho pozitivní energie. Celý tým pracovníků Domova Vesna se bude snažit i v dalším roce Vám poskytovat vysoce kvalitní sociální službu, pečovat o Vás a podporovat Vás, tak aby Vesna byla Vašim domovem, příjemným místem pro život. Našim cílem je, aby jste se zde cítili příjemně a bezpečně.Kolegům přeji taktéž pevné zdraví, spokojenost jak v osobním, tak profesním životě a energii při dosahování cílů.

Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA

 

Více

03.01.17 | Štědrovečerní večeře

Štědrovečerní večeře

24. 12. 2016 se konala společná štědrovečerní večeře našich seniorů za přítomnosti p. ředitelky. V rámci večeře bylo rozdáno seniorům cukroví, přípitek a panovala příjemná vánoční atmosféra.

 

 

Více

03.01.17 | Vystoupení křesťanského sdružení Benjamín

Vystoupení křesťanského sdružení Benjamín

Po vánočních svátcích nás navštívili zástupci křesťanského sdružení Benjamín, potěšili nás vánočními písněmi, pozitivním naladěním a dárečky. Jejich představení a přítomnost potěšila a dobře naladila naše seniory.

 

Více

03.01.17 | Zakoupení interaktivní tabule

Interaktivní tabule

Interaktivní tabule byla zakoupena na základě projektu "Senioři udržují krok a spojení s novými technologiemi", za podpory Nadace OKD. Nadace OKDpřispěla částkou 40. 000,- Kč.

Pořízením této nové technologie bychom rádi seniorům rozšířili obzor používáním interaktivní tabule a naučili je s ní pracovat. Nové technologie přispívají k lepší orientaci v moderních technologiích, znalosti dění ve společnosti, ale především podporují posilování a trénink paměti. Našim záměrem je neustále vytvářet podnětné prostředí, kterým nabídneme možnost se setkávat s novými poznatky a informacemi. Našim záměrem je také procvičování paměťových schopností našich seniorů.

Děkujeme Nadaci OKD


Více

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Spoteee

Spoteee

V prosinci minulého roku jsme získali projekt "Jedeme dál!" prostřednictvím Nadačního fondu Vítkovice Steel. Z projektu byla pořízena technologie Spoteee - video procházky a nový rotoped vhodný pro seniory.  Jedná se o jízdu na rotopedu, která je propojena s televizí. Jakmile senior započne jízdu na rotopedu, začíná i jízda ve videonahrávce. Díky videonahrávkám lze seniory přenést do nejkrásnějších míst světa, a zatímco cvičí pomocí videí zapomenou na samotné cvičení. Nadační fond Vítkovice Steel přispěl na tento projekt 48 741,- Kč.