aktuality

23.01.19 | Vystoupení dětí z flétničkami

Vystoupení dětí z flétničkami

Tento týden nás navštívily děti ze soukromé umělecké školy v Orlové, které nás potěšili hrou na flétny.

 


Více

23.01.19 | Myslivecký ples

Myslivecký ples

Tradičně jako každý rok se v  Domově Vesna konal tématicky zaměřený ples. Letošní byl inspirován myslivectvím a v tomto duchu byla připravena výzdoba, občerstvení a také soutěže. Po slavnostním zahájení plesu vystoupily tanečnice z taneční skupiny TK JOY (DDM Orlová), mažoretka taneční skupiny TK JOY (DDM Orlová) a děti ze ZUŠ Orlová hrou na dechové nástroje. K poslechu a tanci nám hrál pan Roman Patka, který se snažil plnit přání seniorů a hrát jejich oblíbené songy.

Příjemně jsme se pobavili při soutěži, kdy soutěžící poznávali různé druhy koření, zvuků lesních zvířat a na závěr stříleli na terč. Soutěžící z domovů Pohoda, Sociálních služeb města Orlové, Domov Gorzyce a také klubu seniorů si soutěž užili a jejich výkony byly oceněny dárky. Na plese nechybělo bohaté občerstvení a soutěž o ceny. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří darovali cenu do soutěže ( Město Orlová, Andra, Prisima, Promos, Distrimed, Semag, Bonno, Kantýna Melišová, Adra, CBA Nuget, MW Dias, Keška, Moje lékárna, Tradetex, Made group, MUDr. Jarzabková).

Příjemně jsme se pobavili a těšíme se na další ročník.

Za Domov Vesna ředitelka Ing. Šárka Botlíková, MBA

 

Více

23.01.19 | Tři králové

Tři králové

Počátek roku jsme oslavili prostřednictvím tří králů a potěšili seniory písní a dárečkem.

 

Více

31.12.18 | Vystoupení sdružení Benjamin

Každoročně, vždy v závěru roku, přijedou do Domova Vesna členové Křesťanského sdružení Benjamin, aby našim seniorům zahráli a zazpívali. Stejně tak i letos, v pátek 28.12., vystoupili v Domově Vesna s pásmem písní a mluveného slova. V závěru předali vystupující vděčným divákům drobné dárky.

 

 

Více

21.12.18 | Ledové království

Ve středu 19.12.2018 přijely do domova děti ze základní školy U kapličky v Orlové. Zahrály našim uživatelům představení divadelní hry se zpěvy Ledové království na motivy známého filmu a ještě známější pohádky Hanse Christiana Andersena. Naši senioři jejich výkon odměnili dlouhotrvajícím potleskem a velkým poděkováním.

 

 

 

Více

21.12.18 | Duo Jamaha opět v Orlové!

Po roce přijeli do našeho domova  otec a syn Alfons a Marian Kotvanovi. Tahle jména asi nikomu moc neřeknou, ale naši uživatelé už ví, že to je populární Duo Jamaha. V úterý 18. prosince vystoupili v Domově Vesna a splnili tak našim seniorům jejich přání z projektu Ježíškova vnoučata. Vystoupení mělo opět obrovský ohlas a oba aktéři nás ujistili, že se do našeho domova vrátili velmi rádi a naše pozvání vždy rádi přijmou.

 

 

Více

13.12.18 | Děti ze Čtyřlístku

V pátek 7. prosince přišli naže uživatele potěšit svým vystoupením děti z mateřské školy Čtyřlístek v Orlové. Připravily si pásmo písniček a tanců s mikulášskou a vánoční tematikou. Jejich výkon všechny  nadchnul a v očích některých diváků se objevily i slzičky dojetí. Děti předali našim uživatelům vlastnoručně vyrobená přání a na oplátku dostali drobné pletené dárečky, pro změnu vyrobené našimi uživatelkami.  Všem čertíkům a andílkům a paní učitelce patří náš  obrovský dík a uznání!

 

 

 

Více

13.12.18 | Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok, i letos doraziil do Domova Vesna  Mikuláš s čertem a andělem. Nejdříve navštívili  na pokojích uživatelky a uživatele, upoutané na lůžka a odpoledne se přišli podívat na Mikulášskou zábavu. Rozdali všem  dárečky, poslechli si básničku a koledy a slíbili, že za rok přijdou mezi naše uživatele opět.

Více

13.12.18 | Pečovatelka roku 2018

Už od roku 2013 vyhlašuje Česká asociace poskytovatelů sociálních služeb společně s Diakonií českobratrské církve evangelické cenu Pečovatelka roku. Tato cena je vyhlašována v několika kategoriích - Terénní služby, Ambulantní služby, Pobytové služby a Sociální pracovníci. V letošním roce se mezi pěti nejlepšími sociálními pracovnicemi umístila i sociální pracovnice Domova Vesna paní Jana Mašlonková. Cenu si převzala na slavnostním vyhlášení dne 21.11.2018 v pražské Novoměstské radnici z rukou patronky soutěže Hany Maciuchové. Blahopřejeme!

 

 

 

Více

28.11.18 | Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Domov Vesna děkuje:

· firmě Bonatrans za poskytnutý dar ve výši 10 000,- Kč, kdy byly zakoupeny pomůcky pro práci s hudbou (hlavové mikrofony, stojany, retro gramofon a sluchátka). Tyto pomůcky budou použity pro zpříjemnění chvil našim seniorům.

Domov Vesna poskytuje pobytovou sociální službu „domov pro seniory“, "domov se zvláštním režimem" a díky poskytnutým dotacím lze podporovat kvalitu poskytovanou službu a tím zvyšovat spokojenost uživatelů služby.

Za Domov Vesna ředitelka domova, Ing. Šárka Botlíková, MBA.

 Více

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Vystoupení dětí z flétničkami

Vystoupení dětí z flétničkami

Tento týden nás navštívily děti ze soukromé umělecké školy v Orlové, které nás potěšili hrou na flétny.