aktuality

26.04.17 | Setkání se starostou města Orlová

Setkání se starostou města Orlová

24. 4. 2017 nás navštívil starosta města Orlová Ing. Tomáš Kuča v rámci "Setkání se starostou města Orlová". Seniorům byly přiblíženy opravy a úpravy městkých částí, poté následovaly individuální dotazy seniorů.

 

 

Více

26.04.17 | Soutěž "O nejkrásnější kraslici"

Nejkrásnější kraslice

V rámci velikonoční výstavy jsme se zúčastnili soutěže "O nejkrásnější kraslici. Naše kraslice se umístila na 1. místě. Poděkování patří především naši pracovnici p. Dorotce Blachowské, pracovníkům aktivizace a uživatelům.

 

 

 

Více

26.04.17 | Akce duben

Akce v dubnu

Den země - Dům dětí a mládeže a návštěva výstavy keramiky

24. 4.2017 jsme navštívili Dům dětí a mládeže v Orlové, který uspořádal další ročník oslav mezinárodního dne Země. Téma pro letošní rok je "Miniatury kolem nás". Senioři se tak mohli dozvědět o miniobratlovcích žijících na naší planetě a prohlédnout si je.

Také jsme navštívili výstavu výtvarných a keramických věcí, která se seniorům velmi líbila.

 

 

Gratulace

21. 4. 2017 přišla gratulovat našim jubilantům místostarostka města Orlová p. Ing. Jenčmionková Petra.

 

 

Barvení vajíček

Na velikonoční svátky naše kuchařky nabarvili vajíčka pro naše seniory a upekly velikonočních pochoutku.

 

 

Velikonoční jarmak v Karviné

Před velikonočními svátky jsme navštívili velikonoční jarmak v Karviné. Senioři si tak mohli zakoupit nejen výzdobu na velikonoce, ale také tradiční velikonoční jídlo.

 

 

Jarní brigáda

Již tradičně se konala brigáda na zahradě Domova Vesna. Velké poděkování patří pracovníkům Domova Vesna, kteří se zúčastnili jarního úklidu zahrady.

 

Více

11.04.17 | Velikonoční výstava

Velikonoční výstava - Dům kultury Orlová

Před velikonočními svátky jsme pro inspiraci a radost navštívili již tradiční velikonoční výstavu v Domě kultury Orlová. I tento rok jsme se zúčastnili soutěže o "Nejkrásnější kraslici".

 

 

Navštívili jsme i cukrárnu.

 

 

Více

13.03.17 | Cukrárna - MDŽ

Cukrárna u příležitosti MDŽ ve Vesně

Komunitní plánování města Orlová uspořádalo u příležitosti MDŽ Cukrárnu, v prostorách Domova Vesna. Této společenské události se zúčastnili zástupci sociálních služeb v Orlové s uživateli, a to Domov Vesna, Sociální služby Orlová, Slezská humanita, Domov Pohoda, Klub seniorů, ADRA.

Program probíhal v odpoledních hodinách. Velké poděkování patří panu Jiřímu Kerberovi, který se svými přáteli hráli a zpívali a přispěli velkým dílem k příjemně strávenému odpoledni a oslavě MDŽ.

V rámci akce byl ženám jako dárek dán karafiát a během programu byly k občerstvení různé druhy koláčů, buchet a slaného pečiva. Akce se nesla v příjemném duchu, kdy si všichni účastníci užívali uvolněné atmosféry.

 

 

 

Více

05.03.17 | 2. ročník Jedeme v tom společně

Domov Vesna v projektu "Jedeme v tom společně" aneb jedeme do Paříže

Akce byla zahájena dne 1. 3. 2017 v 10 hodin, kdy obyvatelé domova Vesna se zaměstnanci se společně zapojili do 2. ročníku celorepublikového aktivizačního projektu s názvem "Jedeme v tom společně". Cílem tohoto projektu je motivovat a zapojit seniory do pohybových aktivit - konkrétně se jedná o jízdu na rotopedu. Délka trvání akce jsou dva měsíce, tzn. budeme se aktivně zapojovat celý březen i duben. Pro tento rok je trasa projektu od Pradědu do Paříže, délka trasy je 2 000 km. Za první dva dny ujeli naši senioři 69 km a 112 km. Všichni doufáme, že seniorům tento elán vydrží po celou dobu.

 

 

Sponzoři akce:

 

 

Více

05.03.17 | Akce únor

Akce únor

Myslivecký ples

V únoru jsme byli pozváni na "Myslivecký ples", který pořádán Sociálními službami města Orlová. V rámci plesu byl jsme se zúčastnili i soutěže o nejhezčí myslivecký klobouk. Akce se velice vydařila a naši senioři se dobře pobavili.

 

 

Práce s interaktivní tabulí

I v tomto roce pokračujeme v mezigeneračním projektu s MŠ Čtyřlístek. V rámci prvního setkání jsme děteme ukázali práci s interaktivní tabulí. Vzájemná spolupráce se líbila jak seniorům, tak i dětem a přineslo mnoho nových zážitků.

 

Více

06.02.17 | Spoteee

Spoteee

V prosinci minulého roku jsme získali projekt "Jedeme dál!" prostřednictvím Nadačního fondu Vítkovice Steel. Z projektu byla pořízena technologie Spoteee - video procházky a nový rotoped vhodný pro seniory.  Jedná se o jízdu na rotopedu, která je propojena s televizí. Jakmile senior započne jízdu na rotopedu, začíná i jízda ve videonahrávce. Díky videonahrávkám lze seniory přenést do nejkrásnějších míst světa, a zatímco cvičí pomocí videí zapomenou na samotné cvičení. Nadační fond Vítkovice Steel přispěl na tento projekt 48 741,- Kč.

 

 

 

Více

05.02.17 | Ples "Casino"

Ples "Casino"

Na počátku února jsme uspořádali ples pod názvem "Casino". Tento ples byl určen našim seniorům, ale i zástupcům domovů pro seniory a klubu seniorů, s kterými spolupracujeme. Pozvání na ples přijali i zástupci města Orlová - starosta města Orlová Ing. Tomáš Kuča, Bc. Sylva Buzková, Mgr. Jiřina Lízalová. Pro naše seniory byl připraven bohatý kulturní program - vystoupily Mažoretky Michell z Karviné, Komunitní centrum Maják, Taneční klub Kmit se svým tanečním vystoupením, následovalo občerstvení a tombola.

 

 

Více

05.02.17 | Akce leden

Akce leden

Tvoření z keramiky

Od ledna naši senioři navštěvují každý pátek tvoření s keramiky v odloučeném pracovišti Domu dětí a mládeže "Spirála" společně s uživateli ze Sociálních služeb Orlová. Na těchto setkáních pracují s novou technikou práce s materiálem.

 

 

Taneční hodina

Aktivizační úsek pro naše seniory připravil hodinu tance, kdy si senioři mohli zatančit, poslechnout hudbu a zavzpomínat.

 

 

Senior roku

V minulém roce jsme se zapojili do soutěže "Senior roku". Do této soutěže jsme nominovali naši uživatelku p. Urbánkovou, která získala "Diplom za účast v této soutěži". Seniorka byla navržena za pomoc seniorům.

 

 

Canisterapie

V lednu nás opět navštívili pejsci, kdy našim seniorům zvedli náladu a potěšili je.

 

 

Více

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Setkání se starostou města Orlová

Setkání se starostou města Orlová

24. 4. 2017 nás navštívil starosta města Orlová Ing. Tomáš Kuča v rámci "Setkání se starostou města Orlová". Seniorům byly přiblíženy opravy a úpravy městkých částí, poté následovaly individuální dotazy seniorů.